Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

13.08.2014   Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Dotyczy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2014 , poz. 600)

W dniu 20 lipca 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 949) .
Rozporządzenie jest realizacją delegacji ustawowej udzielonej Ministrowi Zdrowia przez ustawodawcę w art.81 ust.1 ustawy o kierujących pojazdami.
Treścią ww. aktu wykonawczego są m.in. szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich , ich zakres, jednostki uprawnione do ich przeprowadzania, wzory stosowanych dokumentów oraz wysokość opłaty za badania lekarskie ( 200 zł).
Z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia straciło moc wcześniejsze rozporządzenie, także Ministra Zdrowia, z dnia 7 stycznia 2004 roku wydane w powyższej sprawie w oparciu o art. 123 Prawa o ruchu drogowym ( ustalające wysokość opłaty za badania lekarskie w kwocie 200 zł ). Zachowało ono moc, zgodnie z art. 137 ustawy o kierujących pojazdami, do dnia wejścia w życie przepisu wykonawczego wydanego na podstawie art.81 ust.1 ustawy o kierujących pojazdami.

Ocena

+ -
-9


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta