Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

21.08.2014   Pracodawca ma prawo wyznaczenia kryteriów doboru pracowników do zwolnienia w ramach zwolnień grupowych, które umożliwiają wyselekcjonowanie pracowników posiadających cechy pożądane przez pracodawcę.

ikona

Pracodawca ma prawo wyznaczenia kryteriów doboru pracowników do zwolnienia w ramach zwolnień grupowych, które umożliwiają wyselekcjonowanie pracowników posiadających cechy pożądane przez pracodawcę (kompetencje, predyspozycje, umiejętności). Takie stanowisko wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego tj. wyroku z dnia 3 czerwca 2014 roku sygn. akt III KP 126/13 z dnia 1 czerwca 2012 roku sygn. akt II PK 258/11 (OSNP 2013/11/128).
Sąd w obu ww. orzeczeniach wyraził pogląd, że w sytuacji, gdy zwolnienia następują z przyczyn nie dotyczących pracowników, dobór pracowników do zwolnienia nie może być jednak całkiem arbitralny. Pracodawca, mając prawo ustalania kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, winien zadbać o to aby umożliwiały one ocenę pracownika i wyników jego pracy w sposób obiektywny i sprawiedliwy. Sąd Najwyższy uważa, że ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę powinna być dokonana z uwzględnieniem słusznych interesów zarówno zakładu pracy, jak też przymiotów pracownika związanych ze stosunkiem pracy. Pracodawca ma bowiem prawo doboru odpowiednich pracowników, tj. takich, którzy zapewniają właściwą realizację zadań zakładu pracy. Oznacza to, jak podkreśla SN, że najważniejszymi kryteriami doboru do zwolnienia powinny być przede wszystkim przydatność pracownika do pracy na danym stanowisku, jego umiejętności i doświadczenie zawodowe, dotychczasowy przebieg pracy (nienaganna praca), kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy, szczególne umiejętności i predyspozycje do wykonywania pracy określonego rodzaju, stosunek do obowiązków pracowniczych, umiejętność współpracy w zespole, jak również dyspozycyjność pracownika rozumiana jako możliwość liczenia na pracownika w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego, bez zakłóceń, funkcjonowania zakładu pracy. Przy czym przyjęte kryteria w postaci stażu pracy i poziomu kwalifikacji zawodowych nie wyłączają możliwości zwolnienia pracownika mającego wyższe kwalifikacje zawodowe, w porównaniu z innymi kwalifikacje zawodowe i staż pracy, jednak, jak podkreśla SN, taka sytuacja wymaga szczególnych okoliczności.

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta