Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

18.09.2014   Nowy projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

ikona

Na lata 2015 i 2016 Minister Finansów przygotował nowy projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Na etapie uzgodnień międzyresortowych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów ustalający na okres dwóch lat, 2015 i 2016, nowy zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zastąpi ono obecnie obowiązujące do 31 stycznia 2014 roku rozporządzenie MF z dnia 29 listopada 2012 roku ( Dz. U. z 2012 r. poz.1382).
W myśl &2 ust.1 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później niż jednak do dnia 31 grudnia 2016 roku, czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W załączniku, wśród czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienione zostały pod pozycją 14,15 i 16 :
"Poz.14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski - dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które pobierane są ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny."
"Poz. 15 ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny."
"Poz. 16 ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany - dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny."
Z powyższego wynika, że utrzymano analogicznie jak w rozporządzeniu 2013 - 2014 , zwolnienie dla naszej branży . Zaistniała jedynie konieczność zmiany zapisów w ww. pozycjach 14 - 16 polegająca na wykreśleniu wyrazu "urzędowe" po wyrazie "cena". Było to konieczne w związku z przeniesieniem zapisów art. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2001 r. o cenach w zmienionym brzmieniu , do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta