Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

6-7.11.2014   Komisja Zasilania IGKM, Poznań

ikona

W dniach 06-07 listopada 2014 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Komisji Zasilania IGKM, w którym uczestniczyło ponad 130 osób z 55 firm. Współorganizatorem obrad Komisji było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. Posiedzenie odbyło się pod hasłem: "Nowoczesne rozwiązania w trakcji tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej"

W pierwszym dniu obrad wygłoszono następujące referaty:
 • Nowoczesny system zarządzania pracą zajezdni - Piotr Picyk, PSI Polska Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Zasilanie dwustronne w trakcji tramwajowej - prof. Adam Szeląg, Politechnika Warszawska (pobierz) pdf.png
 • Zasilanie dwustronne trakcji tramwajowej (korzyści i obawy eksploatacyjne) rozwiązania techniczne zastosowane w MPK w Poznaniu Sp. z o.o. - Adam Majchrzycki, MPK w Poznaniu Sp. z o.o.
 • Nowe rozwiązania osprzętu sieciowego dla trakcji tramwajowej - FUK (prezentacja osprzętu dla tramwajów) - Tomasz Rzeźnik, Grzegorz Klimaszyk, FUK Mocek, Rzeźnik sp. k.
 • Nowe rozwiązania osprzętu sieciowego dla trakcji tramwajowej - ELEKTROLINE (prezentacja osprzętu dla tramwajów) - Tomasz Hoffman, Dariusz Musialski, Elektroline a.s. (pobierz) pdf.png
 • Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie urządzeń dla trakcji tramwajowej i kolejowej - Marcin Kokoszka, Arkadiusz Rybak - Elester-PKP Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Kompensacja mocy biernej pojemnościowej generowanej przez linie kablowe zasilające podstacje tramwajowe, rozwiązania techniczne zastosowane w MPK w Poznaniu Sp. z o.o. (dławiki, sterowanie ich pracą) - Marek Iwanicki, PBW OLMEX S.A. (pobierz) pdf.png
 • Korzyści wynikające z kompensacji mocy biernej pojemnościowej na podstawie programu SKADEN - Łukasz Soszyński, MPK w Poznaniu Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Pomiary zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez tramwaje z napędem przekształtnikowym - Marek Patoka, Mirosław Urbański, Politechnika Warszawska (pobierz) pdf.png
 • Prądy błądzące w otoczeniu trakcji tramwajowej w tunelu trasy do Franowa oraz zajezdni Franowo (teoria, opis zasad wykonywania pomiarów i sprawdzeń) - Józef Dąbrowski, Instytut Elektrotechniki (pobierz) pdf.png
 • Nowoczesne rozdzielnice SN - Mariusz Radziszewski, Elektrometal - Energetyka S.A. (pobierz) pdf.png
 • Nowoczesne produkty firmy JM-Tronik - Radosław Matiakowski, Marek Klenczar, JM-TRONIK Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Rozdzielnice prądu stałego firmy GE Electric - Jerzy Dusza, GE Power Controls
 • Podstacje do zasilania sieci trakcyjnej - Halina Kozak, Trakcja PRKiI (pobierz) pdf.png
 • Uwolnienie rynku energii elektrycznej - TPA. Analiza techniczno - ekonomiczna na podstawie programu SKADEN - Łukasz Soszyński, MPK Poznań Sp. z o.o (pobierz) pdf.png
 • Wybrane zagadnienia związane z rynkiem energii i zmianami w prawie energetycznym w aspekcie propozycji współpracy przedsiębiorstw komunikacyjnych w ramach IGKM - Konrad Tuliński, Dariusz Regulski Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
W drugim dniu obrad wygłoszono następujące referaty:
 • Prezentacja napędów zwrotnic i urządzeń sterowania - Tomasz Hoffman, ELEKTROLINE a.s. (pobierz) pdf.png
 • Projektowanie sieci trakcyjnej tramwajowej, zasady obliczeń, praktyczne rozwiązania - Piotr Wesołowski (pobierz) pdf.png
 • Zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej na terenie zajezdni Franowo (zwierniki tyrystorowe - zasada działania, pomiary eksploatacyjne, ich czasookres i zakres) - Zygmunt Kulhawik, KOLEN Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Nowoczesne konstrukcje wsporcze dla trakcji tramwajowej - Tadeusz Turżański, VALMONT Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Nowoczesne konstrukcje wsporcze dla trakcji tramwajowej - Michał Król, EUROPOLES KROMISS Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Prezentacja opracowania dla IGKM "Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych w trakcji tramwajowej i trolejbusowej" - dr Sławomir Labocha, STAHLBAU
 • Nowe rozwiązania osprzętu sieciowego dla trakcji tramwajowej. Osprzęt sieciowy firmy Kuca Sp. z o.o. Stargard Szczeciński -Damian Kuca, Kuca Sp. z o.o.
 • Nowe rozwiązania osprzętu sieciowego dla trakcji tramwajowej. Badania przeprowadzane przez AGH - Paweł Kwaśniewski (pobierz) pdf.png

Pod koniec pierwszego dnia obrad przeprowadzono wybory na Przewodniczącego Komisji. Przewodniczącym Komisji Zasilania IGKM na kolejną kadencję został wybrany Adam Majchrzycki - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o.

W pierwszym dniu trwania obrad komisji uczestnicy wzięli udział w wycieczce technicznej. Program obejmował zwiedzanie jednej z najnowocześniejszych zajezdni Tramwajowych w Europie, największej zajezdni w Polsce - Zajezdni Tramwajowej MPK w Poznaniu Sp. z o.o. FRANOWO. Obrady zakończyły się po południu wspólnym obiadem.

WNIOSKI Z KOMISJI:

1. W związku z wprowadzaniem w Polsce nowego typu taboru tramwajowego o dużej zainstalowanej mocy - rzędu 500 kW oraz prądach rozruchowych osiągających wartość 1200 ÷ 1400 A należy rozważyć możliwość zasilania dwustronnego trakcji tramwajowej. Przed wprowadzeniem tego typu rozwiązania należy jednak dokonać analizy dla konkretnego odcinka sieci tramwajowej, aby rozpoznać wady i zalety funkcjonowania systemu zasilania. Komisja uznała za zasadne aby w celu głębszego rozpoznania zagadnienia przedstawiciele branży elektroenergetycznej, zrzeszeni w Izbie tj. m.in. biura projektów, jednostki naukowo-techniczne, jak również przedsiębiorstwa, które wdrożyły już takie rozwiązania, dzieliły się doświadczeniami w tym zakresie na kolejnych posiedzeniach Komisji.

2. Z uwagi na wprowadzenie taboru z rekuperacją w celu osiągnięcia jak największej sprawności, czyli wykorzystania jak największej ilości energii z rekuperacji, należy rozważyć możliwość zasilania napowietrznej tramwajowej sieci trakcyjnej jak najmniejszym napięciem, ale mieszczącym się w granicach napięcia znamionowego (poniżej jego górnej wartości), po to aby napięcie pochodzące z rekuperacji tj. 800 V mogło być wykorzystywane poprzez zasilenie innych pojazdów trakcyjnych znajdujących się w granicach zasilania pojazdu oddającego napięcie (moc) do sieci.

3. W trakcie dyskusji uznano za stosowne powołanie zespołu, który zajmie się zagadnieniem uwolnienia rynku energii elektrycznej co wiąże się ze zmianami w prawie energetycznym, w celu określenie możliwość odsprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z rekuperacji do sieci Zakładów Energetycznych. Zagadnienie jest szczególnie istotne ze względu na brak w polskim prawie energetycznym zapisów regulujących kwestię rekuperacji energii.

4. Skierowano do producentów wyłączników szybkich, wniosek o podawanie parametrów polaryzacji wyłączników w celu jednoznacznego określenia ich zachowania się podczas przypływu prądu w kierunku odwrotnym do polaryzacji wyłącznika. Jest to istotne ze względu na przepływ przez taki wyłącznik prądu pochodzącego z rekuperacji.

5. Ze względu na brak jednoznacznych przepisów, aktualnych dla obecnego stanu techniki uznano za stosowne kontynuowanie oraz dalsze rozszerzanie prac prowadzonych przez IGKM, obejmujących zagadnienia z zakresu techniki w komunikacji tramwajowej. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę opracowania wytycznych technicznych pomocnych przy projektowaniu, budowie, odbiorach technicznych i eksploatacji napowietrznej sieci trakcyjnej.

Pliki do pobrania2014-10-14 17:39:00 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta