Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

4-5.12.2014   Komisja Ekonomiczna IGKM, Warszawa

ikona

W dniu 4 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM, w którym uczestniczyło ponad 70 osób z 44 firm.

W czasie całego spotkania wygłoszono następujące referaty:
1. Współpraca z Brokerem - pułapki i korzyści na przykładzie MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu - Michał Mazur, Kierownik Działu Ubezpieczeń MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu. (pobierz) pdf.png
2. Analiza ryzyk podstawą audytu ubezpieczeniowego. Strategia ubezpieczeniowa - Dariusz Prusak, Dyrektor Energo Inwest Broker S.A.
3. Optymalizacja kosztów poprzez dobór odpowiednich parametrów ubezpieczenia dla małych i średnich spółek komunikacyjnych - Józef Karpiński, Maciej Kowalczyk - Nord Partner Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
4. Szkodowość - dokumentowanie zdarzeń drogowych skuteczną obroną przed nieuzasadnionymi roszczeniami - Grzegorz Dyrkacz, Dyrektor ds. Zarządzania Przewozami MPK S.A. w Krakowie. (pobierz) pdf.png
5. Rozwiązania IT wspomagające dokumentowanie zdarzeń drogowych - Robert Tymiński, Dyrektor ds. Projektowania Rozwiązań BONAIR SA.
6. Bezpieczeństwo w ochronie ppoż podstawą do zmniejszania ryzyka - Andrzej Łabuz, emerytowany Komendant Małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej (pobierz) pdf.png
7. Bezpieczeństwo pracy kierujących i ich wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe - Jacek Michnowski, Psycholog transportu
8. Regres do pracowników - ubezpieczenie OM pracowników - Iwonna Wyraz, Specjalista ds. ubezpieczeń MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu (pobierz) pdf.png

Na posiedzeniu Komisji Ekonomicznej został omówiony kolejny obszar w ramach cyklu "Optymalizacja kosztów", tym razem dotyczący ubezpieczeń. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele operatorów i organizatorów komunikacji miejskiej oraz zaproszeni brokerzy i przedstawiciele firm ubezpieczeniowych.
Jako pierwszy wystąpił Pan Michał Mazur, Kierownik działu Ubezpieczeń w MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu przedstawiając cały harmonogram działań spółki w procesie wyboru firmy ubezpieczeniowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi brokerami oraz cały proces określania ryzyk i innych parametrów ubezpieczeniowych. Uczestnicy zapoznali się również ze sposobami konstruowania strategii ubezpieczeniowej w celu kompleksowego zabezpieczenia przed różnego rodzaju ryzykami, przy założeniu działań zmierzających do optymalizacji kosztów. Na bazie wystąpień odbyła się dyskusja panelowa z udziałem reprezentantów brokerów i firm ubezpieczeniowych, podsumowująca temat i wyjaśniająca realia, jakie żądzą rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce.
W dalszej części posiedzenia Pan Grzegorz Dyrkacz, Dyrektor ds. Zarządzania Przewozami w MPK S.A. w Krakowie opowiedział o sposobach dokumentowania zdarzeń drogowych, metodach ich rejestracji w celu zapobieżenia i oddalenia nadmiernych i niezasadnych roszczeń wobec przedsiębiorstw przewozowych ze strony pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.
Prezentacja Komendanta Małopolskiej Straży Pożarnej Pana Andrzeja Łabuza zwracała szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, które stanowi również istotne ogniwo w zmniejszaniu i ocenie ryzyka przy ubieganiu się o ubezpieczenie, szczególnie na etapie negocjacji wysokości składki. Z kolei Pan Jacek Michnowski, Psycholog transportu opowiedział, w jaki sposób i dlaczego dokładne należy planować czas pracy pracowników, z uwagi na istotny wpływ fizjologii ludzkiej na jakość i bezpieczeństwo pracy i w konsekwencji na wzrost lub zmniejszenie ryzyk ubezpieczeniowych.
W związku z licznymi zapytaniami od Członków IGKM związanymi z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw odbyła się konsultacja podatkowa z Panem Sebastianem Ząbczykiem, Doradcą podatkowym z MDS Kancelaria z Wrocławia i dyskusja w celu zaprezentowania stanowiska, iż prawdopodobnie nie ma podstaw aby działalność publicznego transportu osób zakwalifikować jako działalność inna niż działalność gospodarcza i nie stosować w związku z tym preproporcji. Jest duże prawdopodobieństwo, iż preproporcja będzie miała zastosowanie przy występowaniu działalności pozagospodarczej, pozostającej poza opodatkowaniem VAT - np. działalność podmiotu w charakterze organu władzy albo statutowa nieodpłatna albo na cele prywatne podatnika lub jego pracowników.
Z uwagi na to, iż wersje projektu się zmieniają i jeszcze trwa proces legislacyjny (obecnie projekt rozpatrywany przez Komitet ds. Europejskich), a przewidywane wejście w życie zmiany to dzień 1 kwietnia 2015 Izba rozważy czy zasadnym będzie zaprezentowanie Ministerstwu Finansów nasze rozumienie przepisu wraz ze skutkami, jakie ustawa może mieć dla samorządów i komunikacji miejskiej w razie gdyby Wnioskodawca nie podzielił opinii naszego środowiska.
Na koniec Przewodnicząca Komisji Ekonomicznej Grażyna Kulbaka zaprezentowała strategię pracy komisji na następny rok nakreślając plany i propozycje tematyczne.2014-10-30 06:31:02 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta