Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

18-19.06.2015   Komisja Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM, Jelenia Góra

W dniach 18-19 czerwca 2015 roku w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM. Współorganizatorem spotkania był Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Jeleniej Górze.
Tematem przewodnim Komisji była problematyka postępowania wobec pracowników co do których zachodzi podejrzenie przyjmowania niedozwolonych środków zmieniających świadomość.
Wygłoszono następujące prezentacje:

 • Imienne bilety okresowe on-line w Jeleniej Górze - Miłosz Olejniczak, Infospread Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Procedury i działania profilaktyki narkotykowej MZA Warszawa - Stefan Szczypuła, MPK Kraków (pobierz) pdf.png
 • Kierowcy a niedozwolone środki zmieniające świadomość - przedstawiciel KM Policji w Jeleniej Górze, Podinspektor Małgorzata Gorzelak (pobierz) pdf.png
 • Polityka Państwa w zakresie zapobiegania problemom narkotykowym - Anna Poleganow, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (pobierz) pdf.png
 • Rola szkoleń dla kierujących uczestniczących w zdarzeniach drogowych - Podinspektor Maciej Dyjach, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji Miejskiej w Jeleniej Górze (pobierz) pdf.png
 • Sukcesja na specjalistycznych stanowiskach kierowniczych- bank kadry rezerwowej - Sławomir Worach, MPK Łódź (pobierz) pdf.png
 • Regulamin dofinansowania szkoleń w firmie - Lidia Zabłotna-Żukowska, Tramwaje Warszawskie (pobierz) pdf.png
 • Procedury szkolenia w zakresie obsługi niepełnosprawnych w oparciu o aktualne regulacje UE - Elżbieta Kapałka, MZAWarszawa (pobierz) pdf.png
 • Dwustronna komunikacja wewnętrzna w firmach - Grzegorz Skrzypczak, Mediare, Wrocław
 • Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych - Krzysztof Sidorczuk, MZA Warszawa (pobierz) pdf.png
 • Środki dydaktyczne w szkoleniach kierowców zawodowych - braki i potrzeby - Eugeniusz Karczewski, Członek Zarządu PZMot (pobierz) pdf.png

Chociaż - co podkreślali uczestnicy obrad Komisji - problem zażywania narkotyków przez pracowników firm przewozowych nie jest dotychczas zauważalny, to jednak istotnym wyzwaniem społecznym może okazać się brak regulacji prawnych opisujących postępowanie zarówno w trakcie profilaktycznych badań kierowców i motorniczych, ale również - w pewnych przypadkach - przy wystąpieniu uzasadnionego podejrzenia, że pracownik przystępując do pracy może znajdować się pod wpływem niedozwolonych środków zmieniających świadomość. Nie ma klarownego podziału pomiędzy stanem, w którym człowiek znajduje się "pod wpływem" i "po użyciu" tych środków, co wprost przekłada się na niejasności formalnoprawne przy postępowaniu pracodawcy.
Wobec tej trudnej, od strony formalnej, sytuacji istnieją trzy kierunki działań:
- stworzenie regulacji wewnętrznych określających procedury postępowania przy badaniu kierowców i motorniczych w poszczególnych firmach przewozowych,
- prowadzenie szkoleń profilaktycznych (w bieżącym roku IGKM wraz ze specjalistami z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii planuje przeprowadzenie takich szkoleń dla średniej i niższej kadry kierowniczej),
- powołanie roboczej grupy przedstawicieli IGKM i KBPN w celu wypracowania propozycji regulacji prawnych; działanie takie jest planowane po ustabilizowaniu sytuacji politycznej po wyborach parlamentarnych w 2015 r.
W trakcie jednej z prezentacji zwrócono uwagę na pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników na specjalistyczne stanowiska szczególnie w obszarze obsługi tramwajów. Ze względu na rosnącą średnią wieku pracowników i niebezpieczeństwo braku na rynku pracy w przyszłości odpowiednio przygotowanych kandydatów do pracy należy spodziewać się problemów w tym obszarze. MPK-Łódź nawiązało współpracę z instytucjami edukacyjnymi przy wykorzystaniu strukturalnych środków UE. Jednym z planowanych działań jest także zgłoszenie specjalizacji mechanika taboru tramwajowego do Polskiej Ramy Kwalifikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. IGKM zadeklarowało podjęcie stosownych działań w porozumieniu z członkami Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń.

Podczas obrad Komisji omawiano obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004. Rozporządzenie (UE) nr 181/2011 weszło w życie w dniu 1 marca 2013 r. Określono w nim minimalny zestaw praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem na terenie Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych jego konsekwencji jest potrzeba wprowadzenia procedur obsługi pasażerów niepełnosprawnych, a co za tym idzie komplementarnych programów szkolenia. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie IGKM przygotuje w drugiej połowie roku projekt takich procedur do ewentualnego wykorzystania przez członków.

W trakcie bieżącego spotkania Komisji odbyły się wybory Przewodniczącego Komisji na nową kadencję. Zgodnie z zapisami Regulaminu Komisji Branżowych IGKM w głosowaniu zdecydowano również o powołaniu Wiceprzewodniczącego Komisji. Funkcję Przewodniczącego objęła Dorota Minorczyk - Kierownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o., a Wiceprzewodniczącego - Sławomir Worach, Kierownik Działu Szkoleń i Zarządzania Zasobami Ludzkimi MPK-Łódź Sp. z o.o.2014-12-23 07:06:51 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta