Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

24-25.06.2015   Komisja Torowa IGKM, Warszawa

ikona

W dniach 24-25 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Torowej IGKM, w którym uczestniczyło ponad 100 osób z 51 firm. Współorganizatorem i Gospodarzem obrad Komisji była Spółka Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Posiedzenie odbyło się pod hasłem: "Jakość i innowacje w torowiskach tramwajowych"
W czasie obrad wygłoszono następujące referaty:

  • "Przepisy techniczno-budowlane w drogownictwie a kwestia torowisk tramwajowych" - Grzegorz Kuczaj, Departament Dróg i Autostrad, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (pobierz) pdf.png
  • "Koncepcja wytycznych IGKM w dziedzinie wymagań technicznych dotyczących torowisk tramwajowych" - Wojciech Oleksiewicz, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., (pobierz) pdf.png
  • "Diagnostyka torowisk tramwajowych na sieci Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o." - Krzysztof Kozera, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., (pobierz) pdf.png
  • "Jakość izolacji wibroakustycznej torowisk tramwajowych" - Hubert Regulski, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
  • "Wpływ wybranych charakterystyk technicznych tramwajów na jakość eksploatacji torowisk tramwajowych - cele i założenia programu badawczego? - dr Bartosz Firlik, dr Bartosz Czechyra, Politechnika Poznańska, Zakład Pojazdów Szynowych (pobierz) pdf.png
  • "Innowacyjna technologia budowy torowisk"- Mariusz Zaremba, M&MR Trading Polska Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
  • "Testy eksploatacyjne szyn obrabianych cieplnie, Warszawa" - Paweł Pazdro, voestalpine Railway Systems Polska Sp. z o.o.

(pobierz) pdf.png

  • "Innowacyjne rozwiązania w rozprowadzaniu i ochronie kabl" - Beata Szulfer-Rosiak, ASTE Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
  • "Kryteria badania elastycznych wkładek komorowych. Uwagi na temat problematyki związanej ze spoinowaniem" - Jean Pierre Frottier, Teresa Wiśniewska, HET Elastomertechnik GmbH (pobierz) pdf.png
  • "Dwutorowa frezerka do reprofilacji szyn firmy STRABAG" - Georg Dobrowolski, STRABAG Rail GmbH (pobierz) pdf.png

Wnioski z Komisji:
1) Uczestnicy Komisji przyjęli do wiadomości informację przedstawioną przez Pana Grzegorza Kuczaja - Naczelnika Wydziału Warunków Technicznych Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju o planowanych zmianach w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących torowisk tramwajowych. Przedstawiciel Ministerstwa poinformował o stanie prac nad nowelizacją dwóch rozporządzeń, które dot. m.in. infrastruktury tramwajowej tj.:
a) rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) oraz
b) rozporządzenia z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.
W pracach nad opracowaniem ww. aktów prawnych aktywnie uczestniczył powołany w ramach Izby zespół ekspertów.
Przedstawiciel Ministerstwa zaprezentował zatwierdzoną przez Ministerstwo nową strukturę przepisów techniczno-budowlanych, która zakłada trójstopniową klasyfikację aktów prawnych: przepisy w randze ustaw, przepisy w randze rozporządzeń oraz przepisy w randze wytycznych technicznych, przy czym dla każdej z tych grup założono określony poziom szczegółowości zawartych w nich przepisów. Efektem dotychczasowych prac MIiR będzie uchwalenie rozporządzeń nie zawierających jednak wszystkich szczegółowych zapisów, które zgodnie z nowymi założeniami powinny znaleźć się w branżowych wytycznych opracowywanych indywidualnie dla potrzeb branży np. w formie wytycznych technicznych. Takie wytyczne, przyjęte do dobrowolnego stosowania, powinny być opracowane dla całej branży. Istnieje także możliwość, że MIiR tak przygotowane w formie wytycznych branżowych dokumenty będzie zalecało do dobrowolnego stosowania.

2) Uczestnicy Komisji przyjęli do wiadomości przedstawiony przez dr. Wojciecha Oleksiewicza plan uzgodnionych i podjętych wspólnie z Izbą w wyniku poprzednich wniosków Komisji Torowej i wniosku zawartego w pkt. 1 działań w zakresie opracowywania branżowych wytycznych dla torowisk tramwajowych, w których powinny znaleźć się takie opracowania jak:
a) Wytycznych technicznych IGKM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać torowiska tramwajowe i ich usytuowanie;
b) Wytycznych dotyczących skrajni tramwajów i budowli;
c) Wytycznych dotyczących bezpiecznego prowadzenia tramwajów po torze (relacje wymiarowe układu pojazd - tor);
d) Wytycznych dotyczących utrzymania torowisk tramwajowych.

Uczestnikom Komisji przedstawiony został harmonogram prac mających na celu opracowanie "Wytycznych technicznych IGKM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać torowiska tramwajowe i ich usytuowanie". Opracowane wytyczne w ramach konsultacji będą w drugiej połowie 2015 roku sukcesywnie przekazywane członkom Komisji Torowej do zaopiniowania. W harmonogramie prac przewidziano, że Wytyczne zostaną opublikowane i przekazane Członkom Izby do dobrowolnego stosowania w I połowie 2016 r. Koordynatorem prowadzonych konsultacji będzie Przewodniczący Komisji p. Robert Grzywacz.

3) Komisja ustaliła potrzebę utworzenia w ramach Izby grupy roboczej, której zadaniem będzie opracowanie rekomendowanych jednolitych wymagań materiałów konstrukcyjnych dla wyrobów i systemów stosowanych w torowiskach tramwajowych. Do grupy roboczej zgłosili się:
a) Robert Grzywacz - Przewodniczący Komisji (Tramwaje Warszawski Sp. z o.o.),
b) Rafał Sąciński (MPK - ŁÓDŹ Sp. z o.o.),
c) Cezary Lipko (TINES S.A.),
d) Mariusz Zaremba (M&MR Trading Sp. z o.o.),
e) Izabela Kalkowska (MPK w Poznaniu Sp. z o.o.),
f) Krzysztof Mazurak (Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Opracowanie jednolitych wymagań będzie mogło być pomocne przy opracowywaniu SIWZ i w procedurach przetargowych. Chodzi w szczególności o możliwość określania wyrobów równoważnych (porównania) stosowanych przy budowie torowisk tramwajowych. W obecnej sytuacji przy braku jednolitych ustaleń w formie "Zasad udzielania aprobat technicznych" (ZUAT) podmiot Zamawiający, w przetargu nie może porównać proponowanych przez oferentów wyrobów, ponieważ nie są one opisane wg jednolitych wymogów dających się porównać.

4) Wskazano na potrzebę rozważenia podjęcia przez Izbę inicjatywy mającej na celu opracowanie przepisów dot. budowy torowisk tramwajowych poza pasem drogowym (torowisk samodzielnych) oraz budowy tuneli tramwajowych.

W pierwszym dniu uczestnicy Komisji wzięli udział w inauguracji kampanii społecznej "Bądźmy razem bezpieczni". Podczas wizyty w Zajezdni R1 - Wola zainscenizowana została symulacja zderzenia tramwaju z samochodem osobowym, a także akcja ratownicza. Następnie uczestnicy Komisji w ramach wycieczki technicznej przejechali tramwajem PESA Jazz DUO trasą tramwajową w ciągu ulic: Wolska - Powstańców Śl. - Węzeł Komunikacyjny Młociny - nowa trasa tramwajowa do Tarchomina - Marymoncka - Popiełuszki - Okopowa - Towarowa - Grójecka - Al. Krakowska, oglądając nowowybudowane lub zmodernizowane w ostatnich latach odcinki infrastruktury tramwajowej.

12014-12-23 07:07:42 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta