Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

8-9.10.2015   Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, Kraków

W dniach 8-9 października 2015 roku w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM. Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. Spotkanie połączone było z obchodami 140-lecia komunikacji miejskiej w Krakowie.
Wiodącym tematem pierwszego dnia obrad było zagadnienie organizacji komunikacji zastępczej. W tej części wygłoszono następujące prezentacje:

 • Zasady budowania rozkładów jazdy - prof. Olgierd Wyszomirski, Uniwersytet Ekonomiczny w Gdańsku (pobierz) pdf.png
 • Strategie czasowych zmian organizacji ruchu oraz zmian doraźnych - dr inż. Marek Bauer, Politechnika Krakowska (pobierz) pdf.png
 • Planowanie czasowych zmian organizacji ruchu oraz organizacja zmian doraźnych w Krakowie - Grzegorz Dyrkacz, MPK S.A. w Krakowie (pobierz) pdf.png
 • Planowanie czasowych zmian organizacji ruchu oraz organizacja zmian doraźnych w Warszawie - Andrzej Franków, ZTM Warszawa (pobierz) pdf.png
 • Planowanie czasowych zmian organizacji ruchu oraz organizacja zmian doraźnych w Poznaniu - Krzysztof Dostani, MPK Poznań Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Planowanie czasowych zmian organizacji ruchu oraz organizacja zmian doraźnych w Poznaniu - Ryszard Kowalczyk, MPK-Łódź Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Planowanie czasowych zmian organizacji ruchu oraz organizacja zmian doraźnych w Radomiu - Krzysztof Dębiński, MZDiK Radom (pobierz) pdf.png
 • Szybka organizacja objazdów i podmian pojazdów z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji - Dariusz Wittkowicz, Pixel Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Personalizacja biletów okresowych - Paweł Sławek, Unicard S.A. (pobierz) pdf.png
 • Problematyka realizacji zadań przewozowych w świetle ustawy o transporcie drogowym i ustawy o czasie pracy kierowców - Janusz Ciepieńko, MZA Warszawa (pobierz) pdf.png
 • Zmiany regulacji prawnych w zakresie transportu międzygminnego - Marcin Gromadzki, Public Transport Consulting (pobierz) pdf.png
 • Optymalizacja rozkładów jazdy w systemie CityLineDesigner - dr inż. Piotr Kisielewski, DPK System (pobierz) pdf.png
 • Wykorzystanie mobilnych technologii Google w informacji pasażerskiej - Przemysław Sienkiewicz, Seiloc Innovative Technologies (pobierz) pdf.png
 • Redundancja w systemach elektronicznych - Emilian Dierżanowski, Genesis (pobierz) pdf.png
 • Dynamiczna zmiana trasy w systemach ITS - Mariusz Kozłowski, Trapeze Poland (pobierz) pdf.png
 • Propozycja zmian dotyczących zakresu dokumentacji pokładowej w komunikacji miejskiej - Janusz Szawłowski, MPK Poznań (pobierz) pdf.png
 • Propozycja jednolitej instrukcji obsługi pasażerów niepełnosprawnych - Marcin Żabicki, IGKM (pobierz) pdf.png

W trakcie obrad szeroko omówiono zarówno zagadnienia organizacji komunikacji zastępczej, jak i możliwości wspierania się w tym zakresie nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Dyskusja poświęcona była w dużej mierze bieżącym problemom zgłoszonym przez operatorów w Warszawy i Poznania. Dotyczyły one kontrowersji związanych z czasem pracy kierowców w sytuacji zaburzeń ruchowych niezależnych od operatora oraz z wątpliwych wymagań prawnych dotyczących dokumentacji przewozowej w komunikacji miejskiej. Innym, ważnym elementem omawianym w dyskusji były konsekwencje zmian prawnych w zakresie organizacji komunikacji międzygminnej, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Po ożywionej dyskusji sformułowano w tej części obrad następujące wnioski i rekomendacje:
1. Rozkład jazdy jest podstawowym elementem oferty przewozowej, determinującym jakość usług. Od konstrukcji rozkładów jazdy zależy możliwość realizacji pasażerów komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy musi być opracowany wg ściśle określonych zasad, zapewniających jego dostosowaniem do potrzeb przewozowych i warunków ruchu. Najważniejszą z tych zasad jest pełna synchronizacja całej sieci komunikacyjnej.
2. Dotkliwość dla klientów czasowych zmian w organizacji ruchu zmniejszają opracowane i aktualizowane procedury postępowania, zwłaszcza w miejscach o wysokim prawdopodobieństwie występowania zakłóceń. Jest to praktyka warta naśladowania.
3. Nowatorskim i ciekawym sposobem przekazywania informacji o czasowych zmianach w organizacji ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, jest platforma SMS-owa. Przykładowo, w Poznaniu z takiego udogodnienia korzysta już 4 000 osób.
4. Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się system refundacji ulg z tytułu utraty przychodów spowodowanej stosowaniem uprawnień pasażerów do ulg określonych ustawami, obowiązującej w przewozach innych niż komunikacja miejska. Złożoność i mnogość procedur formalno-prawnych, niezbędnych od 2017 r. do spełnienia przy ubieganiu się o refundację strat z tytułu honorowania ulg ustawowych w transporcie drogowym spowoduje, że wiele samorządów nie zdecyduje się na ich spełnienie lub nawet na samodzielne organizowanie transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej. Sytuacja ta jest więc niebywałą szansą ekspansji na tereny podmiejskie dla istniejących sieci komunikacji miejskiej - wyłączonej z refundacji kosztów honorowania ulg z budżetu państwa - i w związku z tym możliwej do zorganizowania na nowych obszarach w znacznie prostszy sposób.
5. Bardzo poważnym problemem dla środowiska komunikacji miejskiej jest egzekwowanie przez Inspekcję Transportu Drogowego zagwarantowanych przepisami praw kierowców do odpoczynku - niezależnie od rzeczywistej sytuacji ruchowej na drogach (kongestii) na danym obszarze i od uwarunkowań techniczno-eksploatacyjnych (pojemności pętli).
6. Prowadzone przez ITD. drobiazgowe kontrole dokumentów wymaganych w pojazdach operatorów, uwidoczniły problem nadmiernej regulacji, wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, w imieniu środowiska komunikacji miejskiej, podejmie działania w kierunku liberalizacji przepisów w tym zakresie.
7. Przewóz osób niepełnosprawnych środkami transporu zbiorowego wymaga niejednokrotnie od obsługi pojazdu szczególnego podejścia do pasażera. Dobrą praktyką jest przeprowadzanie okresowych szkoleń oraz opracowanie stosownych procedur postępowania w tym zakresie. Rekomendowaną bazą dla takich szkoleń i procedur może być broszura przygotowana przez IGKM "Jak obsługiwać osoby niepełnosprawne".2014-12-23 07:08:57 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta