Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

5-6.11.2015   Komisja Taboru Tramwajowego IGKM, Łódź

ikona

W dniach 05-06 listopada 2015 r. w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego IGKM, w którym uczestniczyło ponad 120 osób z 52 firm. Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. Obrady przebiegały pod hasłem: "Strategie odnowy taboru w celu utrzymania zdolności przewozowej. Modernizacja czy zakup nowych tramwajów?"

W pierwszym dniu w czasie obrad wygłoszono następujące referaty:

  • Prezentacja Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź - Zbigniew Papierski, MPK - Łódź Sp. z o.o.
  • Modernizacja tramwaju 805 Na w MPK - Łódź Sp. z o.o. - Krzysztof Kwiatkowski, MPK - Łódź Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
  • Modernizacja tramwaju M8CN w MPK - Łódź Sp. z o.o. - Dariusz Domański, MPK - Łódź Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
  • "Kompleksowa modernizacja układu elektrycznego tramwajów - sposób na odnowienie taboru" - Ryszard Kowalczyk, Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
  • "Wykorzystanie innowacyjnego nawrotnika jazdy NHM100/200 do modernizacji taboru tramwajowego oraz inne propozycje WOLTANU w tym zakresie" - Andrzej Ratecki, WOLTAN Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
  • Strategie odnowy taboru na przykładzie wybranych przedsiębiorstw komunikacji tramwajowej:

- Marek Grzybowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
- Witold Talar, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
- Marcin Gąsiewski, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
- Andrzej Sawicki, Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
- Wojciech Alfut, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
- Marcin Młodzik, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu (pobierz) pdf.png
- Maciej Lisicki, Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
- Stanisław Jurga, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie (pobierz) pdf.png
- Krystian Wawrzyniak, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png

  • Opracowanie długoletniej umowy na utrzymanie taboru - założenia do umowy serwisowej na przykładzie wybranych operatorów komunikacji tramwajowej:

- Paweł Gajewski, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
- Marcin Papaj, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png

  • "Hiperszybki bezłukowy wyłącznik hybrydowy prądu stałego dla pojazdów trakcji miejskiej i zastosowań pokrewnych" - Piotr Sakowski, SESTO Sp. z o.o.
  • "Remonty przekładni tramwajowych VOITH" - Jacek Rogalski, VOITH Turbo Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
  • "Nowoczesne urządzenia zaplecza technicznego do obsługi codziennej i serwisowej"- Mariusz Syldak, SOSNOWSKI Sp. z o.o.

1
Fot. 1. Prezes MPK Łódź Sp. z o.o. - otwiera obrady Komisji (fot. IGKM)

Blok I - Strategie odnowy taboru:
Obrady Komisji w Łodzi toczyły się m.in. wokół tematyki strategii odnowy taboru tramwajowego, jaką prowadzą operatorzy komunikacji tramwajowej ze względu na konieczność utrzymania zakładanej zdolności przewozowej i poprawy jakości usług przewozowych.

Wnioski:
Podsumowując ten blok tematyczny uczestnicy Komisji uznali, że każda z wymienionych strategii ma swoje zalety i wady. Wybór strategii odnowy taboru zależy też od wielu czynników. Są to m.in.: sytuacja finansowa operatora komunikacji tramwajowej, wymagania wynikające z umowy z organizatorem na świadczenie usług przewozowych, stan techniczny, struktura wiekowa taboru w przedsiębiorstwie, wskaźniki eksploatacyjne taboru, oczekiwania pasażerów, sytuacja na rynku tramwajów oraz możliwość pozyskania środków na dofinansowanie zakupu taboru, lub w przypadku dofinansowania z UE sfinansowanie wkładu własnego. Poszczególne rozwiązania, które obierają przewoźnicy różnią się pod względem poziomu kosztów, funkcjonalności oraz zakładanego czasu eksploatacji pojazdów.

2
Fot. 2. Uczestnicy obrad Komisji Taboru Tramwajowego w Łodzi (fot. IGKM)

Blok II - Opracowanie długoletniej umowy na utrzymanie taboru - założenia do umowy serwisowej:
Kolejnym blokiem tematycznym poruszanym w czasie obrad był problem przygotowania długoletnich umów na zakup i utrzymanie taboru tramwajowego. W dwóch referatach przedstawiciele MPK w Poznaniu Sp. z o.o. oraz MPK - Łódź Sp. z o.o. zaprezentowali zastosowane u siebie założenia i sposoby podejścia do kwestii formułowania treści umów.

Wnioski:
W trakcie dyskusji sformułowano wniosek, aby pozyskać i prześledzić podobne wieloletnie umowy na z zakup taboru, połączone z obsługą serwisową, jakie podpisują przewoźnicy kolejowi (np. spółki PKP Intercity, Łódzka Kolej Regionalna czy Koleje Mazowieckie). Izba zobowiązała się wystąpić do tych przewoźników o udostępnienie umów i umożliwienie ich wykorzystania do potrzeb formułowanych własnych umów na zakup tramwajów. Uznano także za celowe dokonywanie stałej wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi operatorami tramwajowymi w zakresie formułowanych umów, uznając za konieczne powrotu do tej tematyki podczas kolejnych spotkań Komisji.

3
Fot. 3.Centrum Przesiadkowe Piotrkowska w Łodzi to bez wątpienia najbardziej charakterystyczny obiekt, który powstał w związku z modernizacją linii tramwajowej W-Z w Łodzi. (fot. IGKM)

W drugim dniu uczestnicy Komisji Taboru Tramwajowego wzięli udział w wycieczce technicznej, przejeździe nową trasę tramwajową W-Z, która została oddana do użytku pod koniec października br. W ramach tej inwestycji zmodernizowano ponad 13,2 km linii tramwajowej i zbudowano ponad 4,1 km nowej linii. Nowo wyremontowana trasa W-Z wyposażona została także w system dynamicznej informacji pasażerskiej. Uczestnicy Komisji obejrzeli m.in. Centrum Przesiadkowe przy ul. Piotrkowskiej oraz nową pętlę tramwajową przy ul. Wyszyńskiego.

Sponsorzy Komisji:

42014-12-23 07:11:16 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta