Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

30.12.2014   Zniesienie obowiązku meldunkowego ponownie przesunięte

ikona

W lipcowym Biuletynie pisaliśmy o czekającym nas, od 1 stycznia 2016 roku, zniesieniu obowiązku meldunkowego i o negatywnych tego dla komunikacji miejskiej konsekwencjach. Informowaliśmy także o przedstawieniu przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju sprawę naszych obaw a mianowicie, że wraz ze zniesieniem obowiązku meldunkowego wprowadzi się pełną bezkarność osób jeżdżących komunikacją miejską na tzw. "gapę". Negatywną stronę proponowanych rozwiązań prawnych przedstawiliśmy nie tylko my, działając w imieniu organizatorów i operatorów zbiorowego transportu publicznego, ale także m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich, komornicy, banki, Straż Graniczna.
Minister Spraw Wewnętrznych, w udzielonej nam odpowiedzi, powiadomił nas o powołaniu Międzyresortowego Zespołu z udziałem przedstawicieli wszystkich resortów oraz niektórych urzędów centralnych i służb, którego zadaniem miało być wypracowanie prawnych, technicznych, organizacyjnych i finansowych koncepcji realizacji zadań w wielu obszarach działania Państwa po zniesieniu obowiązku meldunkowego. Zespołowi zakreślony został termin do złożenia sprawozdania z prac Zespołu tj. do 31 października 2014 roku. Jak się okazuje Międzyresortowy Zespół ds. Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego zarekomendował pozostawienie obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie.
Skuteczne wprowadzenie przepisów znoszących obowiązek meldunkowy wymaga odpowiednich zmian o około 100 różnego rodzaju aktach prawnych, a ta ogromna praca wymaga czasu obliczonego na co najmniej dwa lata.
Wymieniony wyżej Zespół w swojej opinii zaproponował, aby w przyszłości rejestr PESEL został uzupełniony o adres do doręczeń, zwany w art. 28 pkt. 10 ustawy o dowodach osobistych, adresem do korespondencji. Taką właśnie propozycję rozwiązania, zmierzającą do wyeliminowania utrudnień w zakresie ustalenia adresu osoby fizycznej, zaproponowała także w swoim wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych nasza Izba , a także Stowarzyszenie Sędziów Polskich. Jest to więc również nasz mały sukces.

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta