Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

26-27.03.2015   Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych, Głogów

ikona

W dniach 26-27 marca 2015 roku w Głogowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM. Współorganizatorem spotkania był lokarny operator - Komunikacja Miejska Sp. z o.o. Spotkanie połączone było z obchodami 40-lecia komunikacji miejskiej w Głogowie oraz 20-lecia istnienia Spółki. W pierwszym dniu spotkania Komisji dokonano inauguracji nowej zajezdni autobusowej. Uroczystości objęte były patronatem Prezydenta Miasta Głogowa.
Wiodącym tematem pierwszego dnia obrad było zagadnienie bezpłatnej komunikacji miejskiej. W tej części wygłoszono następujące prezentacje:

 • Komunikacja miejska w Głogowie (Robert Grodecki - Komunikacja Miejska sp. z o.o.) (pobierz) pdf.png
 • Bezpłatna komunikacja miejska - cele wprowadzenia i uwarunkowania funkcjonowania (Marcin Gromadzki - PTC, Krzysztof Grzelec - ZKM Gdynia) (pobierz) pdf.png
 • Bezpłatna komunikacja w Żorach (Jacek Pruchnicki - UM Żory) (pobierz) pdf.png
 • Bezpłatna komunikacja w Lubinie (Rafał Rozmus - UM Lubin) (pobierz) pdf.png
 • Organizacja komunikacji na terenie gminy Pawłowice w oparciu o terminal przesiadkowy (Benedykt Lanuszny - MZK Jastrzębie Zdrój) (pobierz) pdf.png
 • Koordynacja przesiadek w punktach węzłowych w aglomeracji Krakowa na przykładzie Wieliczki (Mariusz Szałkowski - MPK Kraków) (pobierz) pdf.png
 • Informacja o procedowanej zmianie Prawa o ruchu drogowym w zakresie pierwszeństwa na pasach (Marcin Żabicki - IGKM) (pobierz) pdf.png

Po ożywionej dyskusji sformułowano w tej części obrad następujące wnioski i rekomendacje:
1. W Polsce wzrost zainteresowania taryfą zerową nastąpił na początku 2013 r., kiedy to media z zachwytem donosiły o decyzji władz stolicy Estonii - Tallina o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej dla osób, które zdecydują się na zameldowanie w tym mieście. I chociaż bezpłatna komunikacja eliminuje problemy związane ze sferą przychodów ze sprzedaży usług (biletów), to w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązany problem konieczności pokrycia kosztów jej funkcjonowania.
2. W warunkach niedoinwestowania komunikacji miejskiej, wynikającego z zaległości powstałych w minionych latach, priorytetem powinno być zapewnienie oczekiwanych przez mieszkańców standardów jakościowych i ilościowych obsługi komunikacyjnej, a nie komunikacji bezpłatnej jako substytutu dobrej jakości usług.
3. Przesłankami wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej są:

 • niskie wskaźniki odpłatności komunikacji miejskiej (poniżej 30%, a bez wątpliwości - poniżej 20%);
 • podział zadań przewozowych wskazujący na wyraźną dominację samochodu osobowego w realizacji podróży miejskich (70-80%);
 • kongestia w ruchu drogowym;
 • względy ekologiczne.

4. Warunkami uzyskania zakładanej efektywności bezpłatnej komunikacji miejskiej są:

 • dysponowanie odpowiednimi środkami finansowymi w długim okresie czasu;
 • uzyskanie wyraźnej i odczuwalnej poprawy jakości usług wraz z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej lub niepogarszanie jakości - w sytuacji uzyskiwania przez komunikację miejską bardzo wysokiej oceny przed wprowadzeniem taryfy bezpłatnej;
 • podjęcie kompleksowych działań odnoszących się jednocześnie do kształtowania systemu transportu publicznego i indywidualnego;
 • akceptacja społeczna dla proponowanych rozwiązań;
 • wola polityczna realizacji zakładanych rozwiązań.

5. Bardzo pozytywne doświadczenia Wieliczki w zakresie funkcjonowania wspólnej komunikacji kolejowo-autobusowej dowodzą, że mieszkańcy obszarów zurbanizowanych w strefie podmiejskiej dużych miast aprobują podróże wymagające przesiadania się na kolej, ale tylko w warunkach zapewnienia zintegrowanych rozwiązań taryfowo-biletowych i funkcjonalno-eksploatacyjnych.

Drugi dzień posiedzenia Komisji poświęcony był nowoczesnym sposobom sprzedaży biletów elektronicznych tj, sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych poprzez urządzenia mobilne oraz organizacji sprzedaży biletów w sklepach internetowych. Wygłoszono następujące prezentacje:

 • Bilety jednorazowe i okresowe w telefonach komórkowych na wybranych przykładach z Niemiec (Hubert Waguła - MPK Kraków) (pobierz) pdf.png
 • Bilety w telefonach w Krakowie (Hubert Waguła - MPK Kraków) (pobierz) pdf.png
 • Bilet okresowy w telefonie w Białymstoku (Bogusław Prokop - BKM Białystok)
 • Oferta telekomów w zakresie biletów okresowych (Monika Maliszewska - T-Mobile)
 • Sklep internetowy do sprzedaży biletów okresowych na przykładzie PKM Jaworzno (Przemysław Sowa - PKM Jaworzno) (pobierz) pdf.png
 • Bilety okresowe i miesięczne przez Internet (Robert Pietras - GoPay sp. z o.o.) (pobierz) pdf.png
 • Bilety okresowe wygodniej (Miłosz Olejniczak - Infospread Sp. z o.o.) (pobierz) pdf.png
 • Alternatywne kanały sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (Joanna Paćkowska - CallPay Sp. z o.o.) (pobierz) pdf.png

Bardzo interesujące prezentacje stanowiły dość szczególowy przegląd nowopowstałych rozwiązań sprzedaży biletów elektronicznych. W dyskusji podkreślono, że te własnie kanały sprzedaży stały się w ostatnim okresie nieodzowne w komunikacji miejskiej ze względu na lawinowo rosnącą liczbę pasażerów na codzień korzystających z nowoczesnych technologii. Na chwilę obecną kanały te muszą jednak być traktowane jako uzupełniające w stosunku do tradycyjnego sposobu dystrybucji biletów.

Sponsorzy:

12015-01-14 07:24:40 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta