Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

19.03.2015   Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku

ikona

Minister Finansów, rozporządzeniem z dnia 4 listopada 2014 roku, zwolnił na okres dwóch lat, 2015 i 2016, z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny. Wynika to z §2 ust.1, który stanowi, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku, czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W załączniku, wśród czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienione zostały pod pozycją 14,15 i 16:
"Poz.14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski - dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które pobierane są ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny".
"Poz. 15 ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski - dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny".
"Poz. 16 ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany"
Pamiętać należy, że zwolnienie dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny. Z powyższego wynika, że utrzymano analogicznie jak w rozporządzeniu 2013-2014, zwolnienie dla naszej branży. Zaistniała jedynie konieczność zmiany zapisów w ww. pozycjach 14-16 polegająca na wykreśleniu wyrazu "urzędowe" po wyrazie "cena". Było to konieczne w związku z przeniesieniem zapisów art. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2001 r. o cenach w zmienionym brzmieniu, do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 ze zm.).
Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r. w powyższej sprawie opublikowano w Dz. U. z 2014 roku pod poz. 1544.

Ocena

+ -
-9


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta