Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

29-30.10.2015   VI Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Warszawa

Szósta edycja konkursu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa IGKM odbył się w Warszawie w dniach 29-30 października 2015r. Współorganizatorem tegorocznego konkursu były Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie a dużego merytorycznego wsparcia Izbie udzielił tradycyjnie Automobilklub Polski z siedzibą w Warszawie. Przez dwa dni grupa 60 zawodników reprezentujących operatorów komunikacji miejskiej z różnych części kraju walczyła o tytuł "Najlepszego kierowcy w komunikacji miejskiej za rok 2015". Został nim Waldemar Stefaniak - reprezentant MPK-Łódź Sp. z o.o.

Obecny konkurs - podobnie jak jego poprzednie edycje, podzielony był na kilka etapów. Na początku uczestnicy wypełniali test znajomości przepisów składający się z 65 pytań z zakresu przepisów ruchu drogowego. W tym zadaniu podstawowym kryterium oceny była najmniejsza liczba popełnionych błędów, a dodatkowym - czas wykonania zadania. Otrzymane w ten sposób lokaty przeliczano na liczbę punktów, kolejno od 60 dla najlepszego zawodnika w dół. Mimo, że organizatorzy przewidzieli zaledwie 30 minut na wypełnienie arkusza odpowiedzi, większość uczestników uporała się z zadaniem przed czasem. Pierwszy zawodnik zakończył pracę już po 14 minutach.

1
Fot. 1. W konkursie wzięło udział 60 zawodników z całej Polski. (fot. IGKM)

W myśl regulaminu konkursu w praktycznych zadaniach zręcznościowych uczestniczyli wszyscy kierowcy biorący udział w konkursie. Aby umożliwić sprawne wykonanie czynności związanych z umiejętnościami manewrowania przez całą grupę zawodników, przygotowano trzy równoległe stanowiska.
Na pierwszym kierowcy wykonywali slalom przodem, z parkowaniem skośnym tyłem oraz prostopadłym przodem; kryterium stanowiły tu czas przejazdu i jego precyzja mierzona liczbą przestawionych "pachołków". Dodatkowym elementem tego zadania było wykonanie tzw. testu Lancelota polegającego na wprowadzeniu "lancy" umocowanej z przodu autobusu w odpowiedni pierścień ustawiony na końcu stanowiska parkowania. Utrudnieniem była konieczność utrzymania w trakcie jazdy piłeczki tenisowej znajdującej się w specjalnie przygotowanym koszu umocowanym przed przednią szybą.

Drugie stanowisko konkursowe obejmowało przejazd slalomem połączony z zadaniem ominięcia przeszkody na płycie poślizgowej. Aby zadanie rzeczywiście obejmowało wyprowadzanie autobusu z poślizgu, mierzono prędkość najazdu na płytę, przyjmując, że powinna ona wynosić minimum 35 km/h. Dla wyeliminowania niebezpieczeństwa zbyt szybkiej jazdy po łuku nawracającym, organizatorzy dodatkowo przygotowali stanowisko precyzyjnego zatrzymania w wyznaczonym miejscu zakrętu. Zadanie to przysporzyło największych emocji zawodnikom, gdyż wymagało opanowania pojazdu w poślizgu.

2
Fot. 2. Najwięcej emocji wzbudziło zadanie polegające na ominięciu przeszkody na płycie poślizgowej. (fot. IGKM)

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim zadaniu praktycznym zawodnicy otrzymywali liczbę punktów kolejno od 60 dla najlepszego zawodnika w dół.

Na trzecim stanowisku odbywało się szkolenie w zakresie jazdy autobusem elektrycznym. Zadanie to nie było włączone do punktacji konkursu, jednak jego wykonanie było konieczne ze względu na potrzebę zapoznania uczestników konkursu z autobusem elektrycznym, co miało być przygotowaniem do zadań finałowych planowanych w drugim dniu konkursu.

Pod koniec pierwszego dnia konkursu jego uczestnicy mieli możliwość skorzystania fakultatywnie z wycieczki po Starym Mieście, z pokazów driftowo-wyścigowych na płycie poślizgowej oraz z dodatkowego szkolenia w zakresie prowadzenia autobusu elektrycznego, co zakończyło się otrzymaniem pamiątkowego certyfikatu wystawionego przez producenta autobusu, firmę Solaris Bus&Coach S.A.

Zrealizowanie tak szerokiego i ciekawego programu konkursu było możliwe dzięki współpracy z Automobilklubem Polskim, z którym Izba współpracuje przy organizacji konkursów od samego początku, korzystając z wiedzy i doświadczenia pracowników Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, którzy przeprowadzają testy teoretyczne, organizują konkurencje i sędziują. W obecnej edycji uczestnicy konkursu mogli skorzystać z maty poślizgowej, na której rozegrana została jedna z konkurencji.

Zadania finałowe w drugim dniu Konkursu odbywały się na terenie Ośrodka Szkolenia MZA, znajdującego się w zajezdni autobusowej przy ul. Woronicza. Do finału zakwalifikowano dziesięciu kierowców, którzy uzyskali najlepszy wynik we wszystkich poprzednich konkurencjach. Zgodnie z regulaminem, jako jedenasty finalista, dołączył jeden zawodnik reprezentujący współorganizatora konkursu z MZA Sp. z o.o.

Pierwsze zadanie finału polegało na zaprezentowaniu umiejętności związanych z obsługą pasażerów. Zadaniem kierowcy było przejechanie kontrolnego przystanku w sytuacji możliwie zbliżonej do warunków rzeczywistych. W autobusie pojawiły się trzy grupy pasażerów: osoby na wózkach inwalidzkich, pasażerowie niewidomi (osoba z białą laską oraz osoba z psem przewodnikiem), jak również młodzi pasażerowie z rowerem. Obsługę każdej z tych grup oceniał oddzielny sędzia. Choć zaplanowano, aby zachowanie pasażera z rowerem celowo prowokowało konieczność jego wyproszenia przez kierowcę z wozu, osoba oceniająca zawodników dokonała kwerendy stosownych przepisów przewozowych w poszczególnych miastach, tak aby uwzględnić aspekt warunków lokalnych.

W drugiej części finału, jego uczestnicy wykonywali w autobusie zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowanej i przeprowadzonej przez zespół ratowników z firmy MEDITRAIN CENTER.

Kolejnym zadaniem finałowym była konkurencja pod nazwą "usterka". Przedstawiciele serwisu firmy "Solaris Bus&Coach" SA przygotowali "zestaw" 15 usterek w autobusie. Były to głównie usterki mechaniczne (np. poluzowanie poręczy w przestrzeni pasażerskiej) oraz elektryczne (m.in. usunięcie żarówek lub bezpieczników). Zadaniem zawodników było wykrycie możliwie największej liczby usterek w czasie 4 minut. Przedmiotem oceny była również forma zapisu na karcie drogowej.

Wszystkie zadania konkursowe związane z pojazdami wykonywane były na najpopularniejszym autobusie miejskim Solaris Urbino 12 wyposażonym w skrzynię biegów firmy VOITH oraz na autobusie elektrycznym Solaris Urbino Electric 12.

W klasyfikacji końcowej finału zsumowano wyniki testu teoretycznego, jazdy sprawnościowej, oceny scenek z zakresu obsługi pasażerów oraz zadań pierwszej pomocy. Zasady sumowania wyników cząstkowych obrazuje tabela:
3

Ostatecznie w finale wyłoniono zwycięzcę, którym został:
Waldemar Stefaniak z MPK Łódź Sp. z o.o. zdobywając nagrodę główną - Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, tytuł "Najlepszego kierowcy w komunikacji miejskiej za rok 2015" oraz otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 6.000 złotych ufundowaną przez firmę Solaris Bus&Coach S.A.

4
Fot. 3. Zwycięzca VI Ogólnopolskiego Konkursu Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa IGKM. (fot. IGKM)

Kolejne miejsca w konkursie zajęli:
Drugie miejsce - Sebastian Mlonka z MPK Łódź Sp. z o.o., otrzymując nagrodę pieniężną w kwocie 5.000 zł, ufundowaną przez firmę Novamedia innovision sp. z o.o.,
Trzecie miejsce - Piotr Trojański z MPK Kraków SA - otrzymując nagrodę pieniężną w kwocie 4.000 zł, ufundowaną przez firmę PZL Sędziszów S,A
Czwarte miejsce - Zbigniew Marusik z MPK Łódź Sp. z o.o. - otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł, ufundowaną przez firmę Pixel Sp. z o.o.
Piąte miejsce - Tomasz Malinowski z MZA Warszawa Sp. z o.o - otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł, ufundowaną przez firmę Voith Turbo Sp. z o.o.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.

52015-08-27 06:29:50 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta