Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

5.11.2015   PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MIR w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej - KONSULTACJE

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nadesłało do konsultacji kolejną wersję rozporządzenia. Treść projektu uległa daleko idącym zmianom w wyniku przyjęcia uwag z poprzedniej konsultacji.
IGKM prosi o nadsyłanie uwag na adres m.zabicki@igkm.pl do dnia 9.11.2015 celem przygotowania wspólnego stanowiska naszego środowiska.

Projekt blokady alkoholowe

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta