Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

12-13.05.2016   XXXVI Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, Łódź

W dniach 12-13 maja 2016 roku w Łodzi odbył się XXXVI Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej - najważniejsze wydarzenie organizowane dla branży komunikacji zbiorowej w Polsce. Organizatorami Zjazdu byli: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. Zjazd odbywał się pod hasłem "5 lat obowiązywania ustawy o publicznym transporcie zbiorowym" i miał na celu dokonanie oceny najważniejszej dla funkcjonowania komunikacji miejskiej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz przegląd innych aktów prawnych ze wskazaniem ewentualnych kierunków zmian, które są niezbędne dla dalszego rozwoju transportu publicznego w Polsce.
W Zjeździe udział wzięło 269 delegatów z całej Polski, a wydarzeniu honorowego patronatu udzielili Minister Infrastruktury i Rozwoju, Prezydent Miasta Łodzi, Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.
1

Podczas Zjazdu zostały wygłoszone następujące referaty:
Sesja I: Inauguracja Zjazdu

Sesja II: prawodawstwo unijne wobec problematyki transportu publicznego

 • Polityka instytucji UE w zakresie transportu publicznego - Piotr Rapacz, Komisja Europejska, (pobierz) pdf.png
 • Aktualności procedowane w UE ws. transportu publicznego - Thomas Avanzata, UITP, (pobierz) pdf.png
 • Polityka UE w zakresie publicznego transportu zbiorowego (ptz) w opinii krajowego podmiotu - Robert Mączyński, MPK w Poznaniu Sp. z o.o., Przedstawiciel IGKM w Komitecie UE UITP, (pobierz) pdf.png

Sesja III: Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym- podsumowanie 5 lat obowiązywania

 • Transport zbiorowy w warunkach regulacji metropolitalnych- prof. UE dr hab. Robert Tomanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, (pobierz) pdf.png
 • Ustawa o ptz w opinii organizatorów komunikacji miejskiej - prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski, ZKM w Gdyni, (pobierz) pdf.png
 • Ustawa o ptz w opinii operatorów komunikacji miejskiej- Joanna Baczewska, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., (pobierz) pdf.png
 • Ustawa o ptz w opinii ekspertów zewnętrznych - Marcin Maciocha, Refunda Sp. z o.o., (pobierz) pdf.png
 • Ocena funkcjonowania ustawy o ptz według jej autorów - Piotr Mikiel, niezależny ekspert prawa transportowego, (pobierz) pdf.png

Sesja IV: przegląd problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej - dyskusja w podgrupach branżowych

 • Sprawy ekonomiczne i prawne (moderują: Wojciech Tulibacki, MPK w Poznaniu Sp. z o.o., Piotr Mikiel, niezależny ekspert prawa transportowego),
 • Ruch i systemy elektroniczne (moderuje: Mariusz Szałkowski, MPK S.A w Krakowie),
 • Organizacja i promocja transportu (moderuje: Marcin Gromadzki, PTC Reda),
 • Zasoby ludzkie, szkolenia, bhp (moderują: Dorota Minorczyk, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Sławomir Worach MPK-Łódź Sp. z o.o., Jacek Wnuk, MZA Sp. z o.o. w Warszawie),
 • Trakcja tramwajowa (moderują: Adam Majchrzycki, MPK w Poznaniu Sp. z o.o., Robert Grzywacz, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Krystian Wawrzyniak, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.),
 • Autobusy (hasło pomocnicze: czy przepisy wspierają czy utrudniają wdrażanie nowoczesnych technologii autobusowych w Polsce? (moderuje: Jan Kuźmiński, MZA Sp. z o.o. w Warszawie).

Sesja V: plenarne podsumowanie i określenie rekomendacji

 • Informacja o zakresie zmian dla publicznego transportu zbiorowego w ustawie Prawo zamówień publicznych - Anna Dankowska, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k., (pobierz) pdf.png
 • Omówienie założeń Raportu o Stanie Komunikacji Miejskiej w 2016 roku - Michał Wolański, SGH w Warszawie, (pobierz) pdf.png
 • Rekomendacje Banku Światowego dla integracji komunikacji miejskiej - Radosław Czapski, Bank Światowy. (pobierz) pdf.png

Wnioski z XXXVI KZKM:
1.W związku z komunikatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odnośnie rozpoczęcia prac nad uporządkowaniem przepisów dotyczących refundacji ulg ustawowych - nowym projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - środowisko komunikacji miejskiej, w której refundacja ulg ustawowych z budżetu państwa nie przysługuje - oczekuje, że przy okazji zmiany ustawy, organizatorzy i operatorzy komunikacji miejskiej zostaną zwolnieni z szeregu obowiązków biurokratycznych, które w obecnych uwarunkowaniach utrudniają lub nawet uniemożliwiają elastyczne kształtowanie oferty przewozowej, zgodnie z preferencjami pasażerów.

2.W szczególności, w sytuacji gdy organizator układa rozkłady jazdy, należy wyeliminować konieczność występowania operatora do organizatora o zatwierdzenie tych rozkładów.

3.Występuje potrzeba zajęcia się uregulowaniem i usuwaniem istniejących barier w zakresie integracji komunikacji miejskiej i regionalnej, w tym kolejowej, wynikających m.in. ze zróżnicowanego systemu dopłat do ulg ustawowych.

4.Celowe jest zwolnienie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z fiskalizacji.

5.W kontekście polityki Unii Europejskiej, wspierającej zrównoważoną mobilność, postuluje się zwolnienie publicznego transportu zbiorowego z opłat w systemie viaTOLL.

6.Nie należy ograniczać funkcjonalności monitoringu w pojazdach publicznego transportu zbiorowego, należy natomiast ograniczać dostęp do materiałów z monitoringu, restrykcyjnie określając grupę osób z dostępem oraz procedury udostępniania.

7.Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej środowisko komunikacji miejskiej obliguje do aktywnej współpracy z MIB w opisanym wyżej zakresie. Okoliczność zapowiadanej zmiany przepisów i publiczna deklaracja Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego odnośnie współpracy z naszym środowiskiem przy formułowaniu nowych norm prawnych, jest okolicznością sprzyjającą uporządkowaniu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz odbiurokratyzowaniu i uproszczeniu procedur obowiązujących organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej przy planowaniu i realizacji przewozów miejskich.

8.Aktywność IGKM oczekiwana jest również w odniesieniu do niezbędnych zmian w innych aktach prawnych, w szczególności w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących warunków technicznych oraz terminologii związanej z infrastrukturą i taborem komunikacji miejskiej.

22015-12-29 13:13:03 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta