Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

9-10.06.2016   Komisja Zarządów Transportu IGKM, Tychy

W dniach 9-10 czerwca 2016r. w Tychach odbyło się posiedzenie Komisji Zarządów Transportu IGKM, w którym uczestniczyły 72 osoby. Współorganizatorem spotkania był Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: "Metropolizacja oraz ewolucja systemów taryfowo-biletowych transportu miejskiego"

Podczas Komisji zostały wygłoszone następujące referaty:

Blok I - Funkcjonowanie transportu miejskiego na obszarach metropolitalnych

 • Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez Miasto Tychy na tle sytuacji w całej aglomeracji górnośląskiej i województwie śląskim - Miłosz Stec - Z-ca Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury / Andrzej Ochman - Dyrektor MZK w Tychach (pobierz) pdf.png
 • Wartość dodana metropolizacji w systemach transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji górnośląskiej - Prof. UE dr hab. Robert Tomanek - Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ds. Organizacji, Finansów I Rozwoju; Przewodniczący zespołu ds. transportu metropolitalnego działającego w ramach Górnośląskiego Zespołu Metropolitalnego (pobierz) pdf.png
 • Ustawa o związkach metropolitalnych i co dalej? Jędrzej Klatka, Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy (pobierz) pdf.png

Blok II - Funkcjonalność systemów biletowych i ich wpływ na taryfę opłat

 • Analiza dotychczasowego okresu funkcjonowania Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej i rezultatów zmian systemu taryfowego- Piotr Snuszka - p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (pobierz) pdf.png
 • Wdrożenie Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz cele i oczekiwane rezultaty zmian systemu taryfowego KZK GOP - Anna Urbanek - Z-ca Naczelnika Wydziału Sprzedaży - KZK GOP (pobierz) pdf.png
 • Nowy system biletowy w Warszawie wraz z nowoczesną Zintegrowaną Warszawską Kartą Miejską - Marcin Ruciński - Kierownik Działu Systemów Biletowych - ZTM w Warszawie (pobierz) pdf.png
 • Smartfon jako nośnik biletu komunikacji miejskiej - przykłady wdrożeń w polskich miastach - Miłosz Olejniczak, Infospread Polska Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Systemy biletowe z wykorzystaniem kart bezkontaktowych. Kierunki rozwoju na przykładzie wdrożenia R&G PLUS dla ZGK w Świebodzicach - Ryszard Rojowski - Dyrektor Działu Konstrukcyjnego R&G PLUS Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Ewolucja aplikacji umożliwiających płatność przy pomocy telefonu komórkowego oraz strony internetowej na przykładzie rozwiązań GoPay - Anna Suchowiecka - Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży - GoPay Sp. z o.o.

Omówienie wyników ankiety kierowanej do zarządów transportu oraz nakreślenie dalszych kierunków działania Komisji Zarządów - Adam Karolak - Prezes IGKM/ Hubert Kołodziejski - Przewodniczący Komisji Zarządów. (pobierz) pdf.png

Wnioski z Komisji:

W trakcie obrad zostały przedstawione wyniki ankiety, rozesłanej do wszystkich organizatorów komunikacji miejskiej (Członków Izby), zawierającej pytania co do wskazania kierunków działania Komisja Zarządów Transportu IGKM, na kolejne spotkania.
Najważniejsze ze wskazanych w ankiecie kierunków to:

1. Tematyka najbliższych posiedzeń Komisji powinna obejmować m.in.:

 • zasady obliczania dopłat do komunikacji miejskiej,
 • rozkłady jazdy i ich koordynację
 • badanie efektywności ekonomicznej poszczególnych linii,
 • integrację transportu miejskiego z transportem powiatowym i wojewódzkim,
 • promocję usług komunikacji miejskiej.

2. Posiedzenia Komisji powinny odbywać się dwa razy w roku, przy czym drugie spotkanie mogłoby ewentualnie odbyć się w połączeniu z inną Komisją branżową (np. Ekonomiczną).

3. Do prezentowania podejmowanych na komisjach tematów powinno zapraszać się zarówno praktyków i specjalistów reprezentujących poszczególnych organizatorów jak i ekspertów z zewnątrz w celu przedstawienia przez nich istniejących i projektowanych rozwiązań (wyników badań, analiz, itp.) oraz uwarunkowań ich realizacji.

4. Sposób organizacji Komisji powinien uwzględniać (w zależności od tematyki) zarówno posiedzenia plenarne jak i formy warsztatowe np. w panelach tematycznych z podziałem na grupy tematyczne.

5. Uznano także za zasadne włączenie do programu Komisji tematycznych wycieczek technicznych, celem umożliwienia zapoznania się z zastosowanymi w danej firmie (w mieście) rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi.
Podczas dyskusji nad planem działania Komisji na najbliższy okres, zwrócono także uwagę na konieczność poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń także w odniesieniu do tych organizatorów transportu, którzy działają w ramach struktury organizacyjnej urzędu miasta i nie są Członkami Izby. W tym celu należy rozważyć zapraszanie na Komisję Zarządów także innych niż Członkowie Izby organizatorów transportu w miastach posiadających komunikację miejską, a także samorządów i urzędów miejskich w tych miastach - zajmujących się problematyką organizacji transportu miejskiego. Uznano za zasadne powiadomienie o organizowaniu Komisji także takich organizacji jak np. Związek Miast Polskich czy Unia Metropolii Polskich.

Podczas spotkania wybrano przewodniczącego Komisji Zarządów Transportu IGKM. Został nim Hubert Kołodziejski - Przewodniczący Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

12015-12-29 13:21:41 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta