Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

11.01.2010   PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA WS. WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE I ICH USTYTUOWANIE ORAZ DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE I ICH USYTUOWANIE

Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nadesłało do konsultacji projekty dwóch rozporządzeń:

Przedstawiciele IGKM uczestniczyli już na etapie konsultacji z ówczesnym Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nad przygotowaniem projektów ww. rozporządzeń.

Prosimy o nadsyłanie uwag na adres m.zawadka@igkm.pl do dnia 25.01.2016 r. celem przygotowania wspólnego stanowiska naszego środowiska.

Ocena

+ -
-10


2016-01-11 07:37:29 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta