Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

8-9.09.2016   Komisja Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM, Płock

W dniach 8-9 września 2016 roku w Płocku odbyło się spotkanie Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM. Współorganizatorem spotkania była Komunikacja Miejska Płock Sp. z o. o. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób reprezentujących głównie działy HR oraz ośrodki lub działy szkolenia w firmach komunikacyjnych.
Tematami przewodnimi Komisji była problematyka ocen okresowych, mobbingu, zatrudniania obcokrajowców i optymalizacji pracy zaplecza.

Wygłoszono następujące prezentacje:

 • Wpływ innowacji organizacyjno-technicznych na ukształtowanie się popytu na usługi komunikacji miejskiej w Płocku - Janusz Majchrzak, KM-Płock Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • System okresowej oceny pracowników, doświadczenia MPK-Łódź - Krzysztof Jóźwiak, MPK-Łódź Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • System okresowej oceny pracowników - Ilona Pawełczyk, Agnieszka Strzelczyk, Human Solution For Business, Wrocław (pobierz) pdf.png
 • System okresowej oceny pracowników, doświadczenia TW Warszawa - Sylwia Czyżewska, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Systemowa ocena kierowcy w oparciu o parametry uzyskane z autokomputera - Sławomir Pakulski, KM-Płock Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Doświadczenia w zakresie mobbingu - Agata Kamińska, KM-Płock Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Działania w zakresie przeciwdziałania Mobbingowi podejmowane w Tramwajach Warszawskich - Lidia Żukowska-Zabłotna, Tramwaje Warszawskie, Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Wyniki badania struktury zatrudnienia w grupie prowadzących pojazdy - Marcin Żabicki, IGKM (pobierz) pdf.png
 • Propozycja pozyskiwania pracowników zza wschodniej granicy - dr Krzysztof Przybyłowski, Work Smart sp. o.o. (pobierz) pdf.png
 • Optymalizacja pracy zaplecza w metodologii LEAN MANAGEMENT - Jan Gęca, Lean Passion (pobierz) pdf.png

W drugim dniu obrad uczestnicy Komisji wzięli udział w wizycie technicznej w centrali Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz zwiedzili zmodernizowaną zajezdnię KM Płock. Jednym z najciekawszych elementów tej wizyty było praktyczne zapoznanie się z systemem dozoru wizyjnego i łączności awaryjnej dostępnej dla pasażerów w części wiat przystankowych na terenie miasta.
W trakcie obrad uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego w dniu 2 września Stefana Szczypuły - wieloletniego członka Komiji Szkolenia IGKM i jej Przewodniczącego, wieloletniego kierownika Ośrodka Szkolenia z MPK Kraków.

Uczestnicy Komisji sformułowali następujące wnioski:
1. Systemy okresowej oceny pracowników i elektroniczne narzędzia wspomagające mogą być przydatnym narzędziem podnoszenia jakości pracy. Świadczą o tym przykłady systemów wdrożonych w MPK-Łódź i Tramwajach Warszawskich - ten ostatni w oparciu o interesujący katalog 39 zdarzeń krytycznych.

2. Największą trudnością systemów okresowej oceny pracowniczej jest ocena pracowników na unikalnych stanowiskach specjalistycznych oraz menedżerskich. Nie zawsze jej ujęcie w całościowym systemie jest efektywne.

3. Bardzo wartościowym przykładem systemowej oceny pracownika jest zaprezentowany system oceny pracy kierowców z wykorzystaniem danych z autokomputera w KM Płock. Wdrożenie systemu przyniosło w krótkim okresie czasu znaczącą poprawę wybranych parametrów jakości pracy.

4. W części firm ujawniły się sytuacje zgłaszania przez pracowników zachowań mobbingowych i pokrewnych negatywnych zjawisk. Uczestnicy Komisji rekomendują wdrażanie działań o charakterze profilaktycznym. Należą do nich:

 • zapisy w regulaminie pracy,
 • przygotowanie i wdrożenie specjalnej procedury/regulaminu antymobbingowego,
 • powołanie instytucjonalnego rzecznika lub komisji antymobbingowej
 • zewnętrzne, obiektywne badanie problemu w firmie,
 • włączenie problematyki mobbingowej do szkoleń.

Rekomenduje się wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań zastosowanych w Tramwajach Warszawskich, KM Płock, MPK Lublin, MZK Ostrołęka i PKM Jaworzno.

5. W obliczu negatywnych procesów na rynku pracy i jednocześnie wyraźnie postępującego procesu starzenia się grupy zawodowej prowadzących pojazdy, wydaje się właściwe rozważenie procedur zatrudniania obcokrajowców. W opinii uczestników Komisji kierowcy pochodzący z Ukrainy mogą stać się bardzo dobrymi pracownikami, szczególnie zważywszy na ich relatywnie szybki proces adaptacji zawodowej i asymilacji społecznej.

6. Spośród 17 najważniejszych elementów opisujących cechy dobrych prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej uczestnicy Komisji za najistotniejsze uznali:

 • komunikatywność,
 • opanowanie i radzenie sobie ze stresem,
 • rzetelność i uczciwość.


2016-01-14 07:33:49 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta