Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

14-15.06.2016   Komisja Ekonomiczna IGKM, Poznań

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. zapraszają na kolejne posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM, które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2016 roku w Poznaniu.
Spotkanie rozpocznie się w dniu 14 czerwca br. o godz. 10.00, a zakończy w dniu 15 czerwca br. ok. godz. 14.00. Miejscem spotkania będzie Hotel Mercure Poznań Centrum przy ulicy Roosevelta 20 w Poznaniu.

Temat przewodni Komisji: Umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego - aspekty prawne, zakres zadań, standardy jakości, uwarunkowania ekonomiczno-finansowe.

W programie przewidziane są następujące wystąpienia:

Blok I - Przegląd umów o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego (ptz) oraz zawarte w nich uwarunkowania, zapisy ogólne i szczegółowe.

  • Elementy jakie powinna zawierać umowa o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w świetle zapisów Rozporządzenia (WE) 1370/2007 i ustawy o ptz - Piotr Mikiel, ekspert prawa transportowego,
  • Przygotowanie komunikacji miejskiej do finansowania projektów inwestycyjnych ze środków UE w perspektywie 2014-2020 w świetle nowych wytycznych Ministerstwa Rozwoju - założenia, warunki i wymagania oraz ich wpływ na zawierane umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego - Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i CUPT,
  • Prezentacja umów ptz, zawieranych w różnych formach i uwarunkowaniach: ZKM Gdynia, ZTM Warszawa, MPK Kraków S.A., MZK Toruń Sp. z o.o.,

Blok II - Sposoby rozliczania wynagrodzenia operatora. Elementy składowe umowy na świadczenie usług ptz - w świetle stawianych do wykonania zadań i ich parametrów.

  • Czynniki wpływające na wysokość stawki za kilometr i wysokość wynagrodzenia należnego operatorowi ptz, w tym m.in. wielkość pracy przewozowej (liczba kilometrów) układ linii komunikacyjnych, rozkłady jazdy - Marcin Gromadzki, PTC Reda, ZKM Gdynia,
  • Czynniki determinujące sposób obliczania stawki wynagrodzenia należnego operatorowi ptz z perspektywy oczekiwanego standardu jakości wykonanej usługi - Wojciech Tulibacki MPK-Poznań Sp. z o.o.
  • Kalkulacja stawki wynagrodzenia za usługę ptz w świetle przyjętej strategii firmy zapewniającej jej rozwój - Joanna Baczewska, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Blok III - Analiza stawki wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych (wysokość rekompensaty) oraz wpływ układów komunikacyjnych miast na indywidualny charakter umów na świadczenie usług ptz.

  • Analiza stawki wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych (rekompensaty). Wpływ układów komunikacyjnych w miastach, przebiegu linii i częstotliwość kursów na indywidualny charakter umów o świadczenie usług ptz - Tomasz Stanko, REFUNDA Sp. z o.o.,
  • Analiza stawki wynagrodzenia za świadczenie usług ptz w świetle zmian czekających samorządowe przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej świadczące usługę publiczną po roku 2020 - (po zakończeniu dofinansowania unijnego) - Maciej Fornalczyk, COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp. j.,
Zintegrowany system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem - firma SOFTEAM Sp. z o.o., Bydgoszcz,

Blok IV - Dyskusja w panelach problemowych:
a) strategia zakresu rzeczowego usług i ich jakość wykonania - moderator Marcin Gromadzki, PTC Reda, ZKM Gdynia,
b) kalkulacja wynagrodzenia, rekompensata oraz audyt - moderator Wojciech Tulibacki, MPK-Poznań Sp. z o.o.,
c) finansowanie inwestycji a wynagrodzenie/rekompensata - moderator Joanna Baczewska, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,
Podczas obrad Komisji przewidziany jest wybór Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej na nową kadencję.

Dodatkowych informacji udziela Monika Piłka, tel. 22 848-21-73, e-mail: m.pilka@igkm.pl2016-04-01 07:24:52 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta