Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

14-15.06.2016   Komisja Ekonomiczna IGKM, Poznań

W dniach 14-15 czerwca 2016 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM, w którym uczestniczyło 118 osób z różnych firm. Współorganizatorem obrad Komisji było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. Posiedzenie odbyło się pod hasłem: "Umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, aspekty prawne; zakres zadań, standardy jakości, uwarunkowania ekonomiczno-finansowe".

W trakcie spotkania wygłoszono następujące referaty:

Prezentacja MPK POZNAŃ Sp. z o.o. - Wojciech Tulibacki - Prezes Zarządu (pobierz) pdf.png

Blok I - Przegląd umów o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego (ptz) oraz zawarte w nich uwarunkowania, zapisy ogólne i szczegółowe.

 • Przygotowanie komunikacji miejskiej do finansowania projektów inwestycyjnych ze środków UE w perspektywie 2014-2020 w świetle nowych wytycznych Ministerstwa Rozwoju. Założenia ekonomiczne oraz wymagania dla przygotowywanych aplikacji - przedstawiciele Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, (pobierz) pdf.png
 • Elementy jakie powinna zawierać umowa o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w świetle zapisów Rozporządzenia (WE) 1370/2007 i ustawy o ptz - Piotr Mikiel, ekspert prawa transportowego, (pobierz) pdf.png
 • Prezentacja rozwiązań i treści zapisów umów o świadczenie usługi publicznej w transporcie zbiorowym w ramach ptz, zawieranych w różnych formach i uwarunkowaniach: ZTM Warszawa, MPK Kraków S.A., MZK Toruń Sp. z o.o., (pobierz) pdf.png (pobierz) pdf.png (pobierz) pdf.png

Blok II - Sposoby rozliczania wynagrodzenia operatora. Elementy składowe umowy na świadczenie usług ptz - w świetle stawianych do wykonania zadań i ich parametrów.

 • Czynniki wpływające na wysokość stawki za kilometr i wysokość wynagrodzenia należnego operatorowi ptz, w tym m.in. wielkość pracy przewozowej (liczba kilometrów) układ linii komunikacyjnych, rozkłady jazdy - Marcin Gromadzki, PTC Reda, ZKM Gdynia, (pobierz) pdf.png
 • Czynniki determinujące sposób obliczania stawki wynagrodzenia należnego operatorowi ptz z perspektywy oczekiwanego standardu jakości wykonanej usługi - Wojciech Tulibacki MPK-Poznań Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Kalkulacja stawki wynagrodzenia za usługę ptz w świetle przyjętej strategii firmy zapewniającej jej rozwój - Joanna Baczewska, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png

Blok III - Analiza stawki wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych (wysokość rekompensaty) oraz wpływ układów komunikacyjnych miast na indywidualny charakter umów na świadczenie usług ptz.

 • Analiza stawki wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych - treść zawartych umów o świadczenie usług PTZ a rzeczywistość - Marcin Maciocha, REFUNDA Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Perspektywa funkcjonowania przewoźników w kontekście potencjalnych przedłużeń powierzenia. - Maciej Fornalczyk, COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp. j., (pobierz) pdf.png

Zintegrowany system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem - firma SOFTEAM Sp. z o.o., (pobierz) pdf.png

W drugim dniu obrad odbyła się dyskusja w panelach problemowych:

 • strategia zakresu rzeczowego usług i ich jakość wykonania - moderator Wojciech Tulibacki, MPK-Poznań Sp. z o.o.,
 • kalkulacja wynagrodzenia, rekompensata oraz audyt - moderator Wojciech Tulibacki, MPK-Poznań Sp. z o.o.,
 • finansowanie inwestycji a wynagrodzenie/rekompensata - moderator Joanna Baczewska, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,

Podczas trwania obrad wybrano przewodniczącego Komisji Ekonomicznej IGKM. Został nim Wojciech Tulibacki - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o.

12016-04-01 07:24:52 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta