Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

2-3.06.2016   Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Łódź

W dniach 2-3 czerwca 2016 r. w Łodzi odbyło się kolejne posiedzenie Komisji BHP IGKM. Współorganizatorem spotkania były MPK-Łódź Sp. z o.o.
W trakcie spotkania poruszano następujące zagadnienia:

 • Czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy i dobór środków ochrony indywidualnej - Dagmara Kupka, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. (pobierz) pdf.png
 • Zaawansowane technicznie środki ochrony indywidualnej - Grzegorz Owczarek, CIOP. (pobierz) pdf.png
 • System automatycznej identyfikacji i monitorowania czasu użytkowania środków ochrony indywidualnej - Grzegorz Gralewicz, CIOP.
 • Pomiary czynników szkodliwych - pokaz badania promieniowania podczas prac spawalniczych - Andrzej Błasiak, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego. (pobierz) pdf.png
 • Prezentacja odzieży roboczej firmy Cerva Polska - Mariusz Karpiński, Cerva Polska.
 • Ergonomia i BHP pracy kierowcy w transporcie publicznym - Henryk Skwara, Drabpol (pobierz) pdf.png
 • Nowa kolekcja Supon Shoes - Mirosław Fit, Marek Sęk, PHT SUPON.
 • Budowa kultury bezpieczeństwa pracy w MPK-Łódź - Magdalena Miśta, MPK-Łódź (pobierz) pdf.png
 • Psycholog w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej - Malwina Pieniążek, MPK- Łódź (pobierz) pdf.png

Przedmiotem obrad Komisji były również propozycji zmian rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej w zakresie wyposażenia technicznego zajezdni, przygotowane przez zespół roboczy Komisji koordynowany przez Pana Marka Wojciechowskiego - przedstawiciela MPK Poznań.
Komisja podsumowała obrady następującymi wnioskami:
1. Komisja rekomenduje szersze stosowanie kryteriów jakościowych przy zakupie odzie ryz ochronnej i roboczej dla pracowników. Sprzyja temu procedowana właśnie zmiana ustawy prawo zamówień publicznych, która ogranicza prymat tzw. najniższej ceny. Aby wykorzystać te nowe możliwości konieczne jest zastosowanie bardziej rozbudowanego opisu i parametryzacji jakościowej zamawianych towarów. Komisja prosi poszczególne firmy o dzielenie się doświadczeniem w tym zakresie.

2. W kontekście wprowadzania nowych technologii, a w szczególności nowoczesnych stanowisk pracy kierowcy i motorniczego Komisja rekomenduje możliwie daleko posunięte ograniczanie liczby informacji i bodźców, ograniczając je tylko do tych najważniejszych. Wydaje się pożądane opracowanie optymalnego, zestandaryzowanego interfejsu wymiany informacji pomiędzy prowadzącym pojazd a autokomputerem. Przy jego programowaniu trzeba uwzględniać przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa takie jak np. załączanie podglądu poszczególnych wejść do autobusu w trakcie obsługi przystanków. Komisja podziela opinię, że prowadzący pojazdy komunikacji miejskiej wciąż pozostają najważniejszym ogniwem świadczenia usług przewozowych i należy dążyć do ciągłego polepszania ergonomii ich stanowisk pracy.
3. Komisja wyraża uznanie dla systemu wsparcia psychologicznego i szkolenia funkcjonującego w MPK-Łódź, rekomendując ewentualne wykorzystanie tych doświadczeń jako ważnego elementu poprawy jakości i wydajności pracy w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.
4. Komisja dostrzega problem zapewniania prowadzącym pojazdy komunikacji miejskiej możliwości spełniania podstawowych potrzeb fizjologiczno-higienicznych.
5. W kontekście niedawnych wydarzeń o charakterze terrorystycznym we Wrocławiu, Komisja widzi potrzebę szczegółowego przeglądu procedur postępowania w takich przypadkach.
6. Komisja rekomenduje uregulowanie przewozu rowerów środkami komunikacji miejskiej.
7. Komisja zobowiązuje Przewodniczącego do przedstawienia propozycji zmian rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej i prosi sekretarza Komisji o przeprowadzenie konsultacji tego projektu ze wszystkimi członkami IGKM.
8. Uczestnicy Komisji wnioskują o szersze stosowanie na przyszłych spotkaniach interaktywnych form pracy Komisji.

Sponsorami obrad Komisji były firmy:

 • Cerva Polska Sp. z o.o.
 • PHT SUPON Sp. z o.o.

12016-04-20 07:04:16 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta