Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
pl

22-23.11.2016   Komisja Taboru Tramwajowego IGKM, Bydgoszcz

ikona

W dniach 22-23 listopada 2016 r. w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego IGKM, w którym uczestniczyło ponad 90 osób z 54 firm. Współorganizatorem spotkania była Spółka Tramwaj Fordon oraz Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

W pierwszym dniu w czasie obrad wygłoszono następujące referaty:

  • "Tramwaj do Fordonu - historia powstania projektu i jego realizacja" - Maciej Kozakiewicz, Tramwaj Fordon Sp. z o.o.
  • "Bydgoskie tramwaje. Z tradycją w przyszłość" - Andrzej Wadyński, Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • Szczegółowe omówienie propozycji opracowania pt.: "Zeszyt Technicznych IGKM 4.2. Położenie zestawu kołowego na torze. Wymiarowe kryteria prowadzenia" po przeprowadzeniu konsultacji wśród Członków Izby - dr. Bartosz Firlik, Tomasz Staśkiewicz, Politechnika Poznańska
  • "Przegląd bieżących zagadnień technicznych i prawnych regulujących funkcjonowanie komunikacji tramwajowej w Polsce" - Zygmunt Tarchalski, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
  • "Doświadczenia wynikające z obowiązujących wieloletnich umów na zakup taboru wraz z usługami serwisowymi" - Paweł Ogórek, Marcin Pająk, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
  • "Systemy wspomagające bezpieczeństwo - Radarowy system zapobiegania kolizji" - Bartosz Antkowiak, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
  • "Integracja systemów informatycznych - PESA Synappsys" - Dawid Śliwiński, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
  • "Nowoczesny pantograf tramwajowy z systemem ADD" - Maksymilian Dej, EC Engineering Sp. z o.o.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyły się wybory Przewodniczącego Komisji. Przewodniczącym Komisji na kolejną kadencję wybrany został Krystian Wawrzyniak - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny w Tramwajach Szczecińskich Sp. z o.o.

1) Uczestnicy obrad Komisji wysłuchali dr. Bartosza Firlika i mgr. inż. Tomasza Staśkowiaka, którzy omówili szczegółowo propozycje opracowania pt.: "Zeszyt Technicznych IGKM 4.2. Położenie zestawu kołowego na torze. Wymiarowe kryteria prowadzenia" po przeprowadzeniu konsultacji wśród Członków Izby. Opracowanie powstało jako pierwszy efekt prac prowadzonych w ramach projektu badawczego pt.: "Identyfikacja i modelowanie zjawisk nieliniowych w strefie kontaktu koła z szyną, celem opracowania nowego profilu koła tramwajowego" (LIDER/20/521/L-4/12/NCBR/2013), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER, realizowanego w latach 2014-2016 na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej pod kierownictwem dr inż. Bartosza Firlika. Komisja uznała, że materiał ten jest niezbędny, szczególnie dla firm eksploatujących tramwaje. Podjęto decyzję, ze w najbliższym czasie Izba roześle do 5 firm, które wyraziły swoje opinie dot. w/w opracowania w trakcie trwania konsultacji poprawiony tekst opracowania. Materiał po otrzymaniu zaakceptowanej powinien zostać opublikowany przez Izbę w przyszłym roku. jako Zeszyt Techniczny IGKM 4.2. Wskazano, że nadal najważniejszym celem w/w. projektu badawczego pozostaje opracowanie nowego profilu koła tramwajowego, którego również środowisko Izby oczekuje.
2) Podkreślano kilkukrotnie konieczność prowadzenia przez Izbę dalszych działań, mających na celu dokonanie zmian w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, które przewidują szereg niekorzystnych dla branży tramwajowej zmian. Uczestnikom Komisji zaprezentowano stanowisko IGKM oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w tej sprawie.
3) Z zaciekawieniem przyjęto również referat przedstawicieli Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, w którym zaprezentowano założenia oraz pierwsze doświadczenia z umowy spółki ŁKA w firmą Stadler, która obejmowała zakup 15 sztuk zespołów trakcyjnych wraz z 15-letnią usługą serwisową. Wystąpienie było kontynuacją tematu, który szerzej podejmowany był na poprzednim posiedzeniu Komisji Taborowej w listopadzie ub. Zgodnie z umową Łódzka Kolej Aglomeracyjna wypłaca producentowi pociągów Flirt wynagrodzenie z tytułu należytego świadczenia usług utrzymania pojazdów co miesiąc z góry. Uiszczane zaliczki podlegają kwartalnemu rozliczeniu na podstawie rzeczywistych kilometrów przejechanych przez pojazd, według odczytu liczników na pojeździe.
Uznano ten rodzaj skonstruowania umowy za interesujący, szczególnie w kontekście najbliższych przetargów na zakupy pojazdów szynowych.
W drugim dniu uczestnicy Komisji Taboru Tramwajowego IGKM wzięli udział w wycieczce technicznej, obejmującej zwiedzanie nowych inwestycji w zakresie komunikacji tramwajowej w Bydgoszczy. Spod dworca kolejowego Bydgoszcz Główna przejechali najnowszym tramwajem PESA 122 NaB Swing trasą do dworca Bydgoszcz Wschód, który w całości został zmodernizowany podczas budowy trasy tramwajowej do Dzielnicy Fordon. Na tym dworcu zwiedzili perony przesiadkowe umożliwiające przejście z tramwaju do pociągu. Następnie zabytkowymi tramwajami Herbrand VNB-125 z 1898 r. oraz Konstal 5N z 1960 uczestnicy przejechali wzdłuż całej trasy tramwajowej na Fordon, aż do pętli Łoskoń, gdzie oprócz pętli końcowej zwiedzili również mini zajezdnię z halą serwisową i budynkiem dyspozytorni.2016-07-22 07:38:36 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta