Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

29-30.09.2016   Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, Poznań

W dniach 29-30 września 2016 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM. Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.
Tematami wiodącymi Komisji była problematyka bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej w obliczu zwiększonego poziomu zagrożenia ewentualnymi atakami o charakterze terrorystycznym.
Wygłoszono następujące prezentacje:

 • Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej podczas szczytu NATO - Łukasz Więcek, MZA Warszawa (pobierz) pdf.png
 • Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej podczas ŚDM - Grzegorz Dyrkacz, MPK Kraków (pobierz) pdf.png
 • Procedury bezpieczeństwa w średnich i małych firmach - Piotr Stasiak, MPK Gniezno
 • Zagrożenia w środkach komunikacji miejskiej - nadkom. Piotr Zieliński - Z-ca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu (pobierz) pdf.png
 • Negocjacje policyjne jako metoda rozwiązywania sytuacji kryzysowych (uprowadzenie pojazdu, sytuacja zakładnicza) - nadkom. Katarzyna Andrzejczak, ekspert Sztabu Policji KWP w Poznaniu
 • Zagrożenia bombowe w środkach komunikacji miejskiej - asp. sztab. Tomasz Nowak Zespół Minersko - Pirotechniczny SPAP w Poznaniu
 • Nowatorskie metody skanowania miejsca zdarzenia na miejscu wypadku - Piotr Białobrzycki
 • Zagrożenia na styku pasażer-pasażer - istotne elementy w warsztacie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej prowadzącego pojazd pomocne w rozwiązywaniu tego typu problemów - Malwina Pieniążek, psycholog MPK-Łódź (pobierz) pdf.png
 • Eksploatacja tramwajów - rodzaje i przyczyny zdarzeń drogowych z udziałem tramwajów, zagrożenia stwarzane przez wyposażenie tramwajów dla bezpieczeństwa i środowiska, wstawianie tramwajów na tor (wkolejanie) - Przemysław Kasprzak, Jarosław Bakinowski, MPK Poznań (pobierz) pdf.png
 • Omówienie zdarzenia z niekontrolowanym przejazdem tramwaju - Ryszard Kowalczyk, MPK-Łódź (pobierz) pdf.png
 • Opis i przebieg wypadku komunikacyjnego z udziałem składów tramwajowych w dniu 20.06.2011 roku, Małe Garbary w Poznaniu - wspólne omówienie tego zdarzenia, z własnego punktu odniesienia, odnalezienie wspólnych wniosków, modyfikacja wspólnych procedur - Krzysztof Dostatni, MPK Poznań (pobierz) pdf.png
 • Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym ze strony napowietrznej tramwajowej sieci trakcyjnej i jej układu zasilania - Adam Majchrzycki - Z-ca Dyrektora Technicznego ds. Infrastruktury w MPK Poznań (pobierz) pdf.png

Za bardzo interesujące i wartościowe uczestnicy Komisji uznali informacje na temat konkretnych zdarzeń wypadkowych zawierające omówienie ich przyczyń. Przekazywanie takich informacji innym przedsiębiorstwom pozwala na zapobieżenie podobnym, negatywnym zdarzeniom również w innych miastach.

W trakcie obrad przeprowadzono warsztaty w zakresie omówienia rekomendacji dotyczących zasad postępowania prowadzących pojazdy w następujących grupach tematycznych:

 • uprowadzenie pojazdu, sytuacja zakładnicza pobierz
 • podejrzany pakunek nieznanego pochodzenia w pojeździe pobierz
 • różne sytuacje zagrożenia na styku pasażer-pasażer pobierz

Podsumowując wyniki dyskusji należy sformułować następujące wnioski:
1. Warto nawiązywać współpracę ze służbami i dążyć do wzajemnego poznania się z partnerami, tak aby ewentualne kontakty nie miały charakteru anonimowego.
2. Należy cyklicznie prowadzić ćwiczenia i okresowe przeglądy w zakresie procedur bezpieczeństwa.
3. Kluczem dobrego przygotowania do sytuacji kryzysowych są szkolenia, a w szczególności warsztaty szkoleniowe. Równie ważnymi są odpowiedzi na pytania co kierowca ma zrobić, ale również w jaki sposób praktycznie być skutecznym w działaniu (np. czy kierowca wie jak wyprowadzić niepożądanego pasażera z pojazdu, czy jest świadomy swojej "mowy ciała" etc.).2016-08-01 09:04:13 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta