Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
pl

17-18.11.2016   Komisja Zarządów Transportu IGKM, Warszawa

W dniach 17-18 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Zarządów Transportu IGKM. Współorganizatorem spotkania był Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Tematem wiodącym spotkania były: "Intermodalne węzły przesiadkowe"
Podczas Komisji zostały wygłoszone następujące referaty:

  • "Jak oceniać projektowane lub funkcjonujące węzły przesiadkowe" - Piotr Krukowski, Stowarzyszenie "ITS Polska" (pobierz) pdf.png
  • "Problematyka węzłów komunikacyjnych z perspektywy prac Komitetu Zarządów Transportu UITP oraz doświadczeń jego członków" - Caroline Fabianski, Komitet Zarządów Transportu UITP (pobierz) pdf.png
  • "Dworzec Południowy - koncepcja rozwiązania" - Radosław Sobolewski, ZTM Warszawa (pobierz) pdf.png
  • "Węzły przesiadkowe Trasy W-Z oraz węzeł multimodalny przy dworcu Łódź Fabryczna" - Grzegorz Misiorny, Marcin Dyguda, ZDiT Łódź (pobierz) pdf.png
  • "Przyjazny węzeł przesiadkowy - rozwiązania geometryczne i informacja pasażerska - przykłady z Bydgoszczy" - Rafał Grzegorzewski, ZDMiKP Bydgoszcz (pobierz) pdf.png
  • "Węzły przesiadkowe w Poznaniu" - Piotr Snuszka, ZTM Poznań (pobierz) pdf.png
  • "Budowa intermodalnych węzłów przesiadkowych w systemie cityLineDesigner" - Jacek Kołaczek, DPK System, Wieliczka (pobierz) pdf.png
  • "Raport o stanie Komunikacji Miejskiej w latach 2009-2015" - Michał Wolański, SGH Warszawa (pobierz) pdf.png
  • "Propozycje zmian Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym" - Piotr Mikiel, IGKM Warszawa (pobierz) pdf.png

W trakcie ciekawych prezentacji oraz dyskusji podkreślano, jak istotne dla atrakcyjności transportu publicznego jest dobre zaplanowanie węzłów przesiadkowych. Zaprezentowano szereg dobrych praktyk z kraju i ze świata. Zwracano uwagę na szereg aspektów, które należy uwzględnić przy ich projektowaniu. Należą do nich: bezkolizyjność ruchu, bliskość przystanków, odseparowanie głównych ciągów od funkcji komercyjnych, dobra informacja pasażerska oraz czytelność układu. Zwrócono uwagę na potrzebę ograniczania tranzytowego ruchu kołowego oraz czynności manewrowych dotyczących taboru komunikacyjnego w bezpośrednim otoczeniu terminali przesiadkowych. Bardzo inspirującym przykładem takiego działania jest nowopowstały węzeł przesiadkowy przy dworcu kolejowym w Bydgoszczy.

Uzupełnieniem merytorycznej części obrad komisji było zaprezentowanie przez autora najważniejszych tez zawartych w "Raporcie o stanie Komunikacji Miejskiej w latach 2009-2015", opracowanym na zlecenie Izby przez zespół pod kierunkiem dr. Michała Wolańskiego. Uczestnicy obrad uznali zaprezentowany materiał za bardzo ciekawy i wartościowy, szczególnie, że w nowatorski sposób dokonujący zróżnicowaną analizę w podziale na miasta o różnej wielkości. Z raportu wynika, że w najtrudniejszej sytuacji znaleźli się obecnie operatorzy i organizatorzy komunikacji miejskiej w małych ośrodkach miejskich. Cały Raport, jeszcze w bieżącym roku, zostanie przekazany do wykorzystania Członkom Izby.

Prezentacja dotycząca propozycji zmian w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym zaprezentowana przez Pana Piotra Mikiela wskazała na kilka szczególnie niekorzystnych dla komunikacji miejskiej propozycji zapisów, które w przypadku gdyby miały zostać uchwalone, należy wyłączyć spod ich obowiązywania komunikację miejską. Komunikacja miejska jako ta część transportu publicznego, który nie korzysta (w odróżnieniu od komunikacji pozamiejskiej) z refundacji ulg ustawowych ze środków Marszałka, pokrywając te ulgi z własnych środków, a więc nie podlegająca (jak się wydaje) bezpośrednio pod proponowane zmiany do zapisu ustawy, nie powinna być objęta tymi zapisami..

Na koniec obrad plenarnych dyskutowano na temat spraw bieżących związanych z pracami nad zmianami do statutu IGKM. Przedstawiciele organizatorów uznali, że będą zabiegać o większą reprezentację tej właśnie grupy w organie Izby, jakim jest obecnie Rada Nadzorcza IGKM.

Uczestnicy Komisji w drugim dniu wzięli udział w wycieczce technicznej polegającej na przejeździe po wybranych węzłach przesiadkowych włączonych do sieci ZTM, mając praktyczną możliwość przetestowania przesiadek, zarówno na największych węzłach takich jak Młociny, Centrum czy Metro Stadion Narodowy, jak również na mniejszych, takich jak np. PKP Rakowiec.2016-09-08 07:45:21 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta