Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

22.12.2016   Informacja o obowiązkach wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

ikona

Nowa ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która obowiązuje od 1 października 2016 r. wprowadza nowe obowiązki dla grupy przedsiębiorców również w naszej branży.

Nowością jest obowiązek sporządzania audytu energetycznego. Dotyczy firm, które w ostatnich dwóch latach zatrudniały co najmniej 250 pracowników lub osiągnęły obrót przekraczający 50 milionów euro. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w informacji prezesa URE.>>>>pobierz

Audyt należy wykonywać co 4 lata, a pierwszy trzeba przeprowadzić do dnia 1.10.2017 r.

Ministerstwo Energii wspólnie z Krajową Agencją Poszanowania Energii przygotowały podręcznik skierowany do jednostek sektora publicznego na temat efektywności energetycznej. >>>pobierz
Mimo, że w podręczniku nie ma zaleceń skierowanych wprost do sektora transportowego, są jednak pewne sugestie dotyczące eksploatacji pojazdów samochodowych. Podkreślają one rolę stosowania zasad ecodrivingu. Podręcznik zawiera również linkowanie do listy uprawnionych audytorów.

Ustawa zwalnia z obowiązku przeprowadzania audytu tych przedsiębiorców, którzy posiadają system zarządzania energią określony w Polskiej Normie lub wspólnotowy system zarządzania środowiskowego tzw. EMAS (więcej o EMAS >>>>pobierz oraz >>>>pobierz)

Zdaniem niektórych naszych członków skorzystanie z EMAS może być korzystniejsze szczególnie w sytuacji, gdy przedsiębiorca posiada już rozbudowane procedury jakości zarządzania ISO.

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta