Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

22-23.06.2017   Komisja Ekonomiczna IGKM, Piła

W dniach 22-23 czerwca 2017 r. w Pile odbyło się posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM, w którym uczestniczyło 91 osób z różnych firm. Współorganizatorem obrad Komisji był Miejski Zakład Komunikacji w Pile Sp. z o.o. Komisji towarzyszyły obchody 60-lecia komunikacji miejskiej w Pile.

W trakcie spotkania podjęto następującą tematykę:
- Założenia do ustawy o elektromobilności. Finansowanie zakupu autobusów elektrycznych w kontekście programu e-Bus - Włodzimierz Hrymniak, Manager programu e-Bus Polski Fundusz Rozwoju (pobierz) pdf.png (pobierz) pdf.png (pobierz) pdf.png
- Stanowisko IGKM do projektu ustawy o elektromobilności - Piotr Mikiel, ekspert IGKM (pobierz) pdf.png
- Autobusy zasilane gazem CNG jako najkorzystniejsza alternatywa dla silników diesla. Nowe regulacje oraz ekonomiczne i ekologiczne uzasadnienia dla napędów CNG Robert Zajkowski, PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
- Nowa bezterminowa umowa na dostawę sprężonego gazu ziemnego - Jerzy Wiatr, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Tarnowie (pobierz) pdf.png
- Ulgi i zwolnienia dla grup społecznych wynikające z aktów prawa miejscowego, a proporcja VAT zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT - Marcin Maciocha, Refunda Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
- Opłacalność zakupu autobusów elektrycznych i hybrydowych z dofinansowaniem unijnym i bez dofinansowania unijnego (doświadczenia z projektów, badań i eksploatacji)

 • (elektryczne) - Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (pobierz) pdf.png
 • (hybrydowe) Mariusz Kuszel, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Inowrocławiu (pobierz) pdf.png
 • (gazowe) Marek Filip, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png

- Wydatki CSR, a przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy podatkowe - Teresa Ziętek, Idea Audyt Spółka z o.o.

Panel dyskusyjny (Joanna Baczewska - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Przemysław Wróbel - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Lech Pudło - Public transport Consulting, Piotr Szwechłowicz Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Sp. K.):
- Rozliczenie amortyzacji środków trwałych, finansowanych ze środków unijnych:

 • relacja trwałości projektu a okresu amortyzacji
 • relacja trwałości projektu a umowa o świadczenie usług i jej charakter (powierzenia lub pzp)
 • relacja umowa o świadczenie usług a okres amortyzacji

- Projekty unijne a optymalne rozliczenie amortyzacji:

 • czy istnieją różnice pomiędzy podejściem operatora a organizatora, jeśli tak to czy można wskazać wariant optymalny
 • jak rozliczyć środki unijne np. na zakup taboru, gdy umowa o świadczenie usług kończy się w czwartym roku amortyzacji
 • czy beneficjentowi mogą grozić jakiekolwiek sankcje

- Umowy o świadczenie usług a realizacja projektów ze środków unijnych:

 • operator jako beneficjent związany z trwałością projektu a czas trwania umowy o świadczenie usług
 • jak uregulować relacje po zakończeniu umowy o świadczenie usług w przypadku niemożności złożenia deklaracji o nawiązaniu kolejnej

Wiodącym wątkiem obrad były kwestie finansowania wdrażania autobusów elektrycznych. Ambitne zadanie wyprodukowania i wprowadzenia do eksploatacji 1000 autobusów elektrycznych nie będzie możliwe do zrealizowania tylko przy zewnętrznym finansowym wsparciu przewoźników realizujących komunikację miejską.

Najbardziej interesującym elementem obrad była próba analizy porównawczej kosztów zakupu i eksploatacji autobusów elektrycznych, hybrydowych i gazowych w stosunku do tradycyjnych autobusów z silnikiem Diesla. Zakup pojazdów elektrycznych i hybrydowych nie jest zasadny ekonomicznie, o ile nie jest połączony z jakąś formą dofinansowania. Przy zastosowaniu odpowiednio wysokiego poziomu dofinansowania może pojawić się pozytywny bilans ekonomiczny, choć nawet w takiej sytuacji problemem są wysokie koszty amortyzacji. Niewątpliwie korzyścią z posiadania pojazdów nisko- oraz zeroemisyjnych są korzyści środowiskowe, jednakże są one praktycznie niemożliwe do ujęcia w ujęciu rachunku ekonomicznego, który obowiązuje polskie przedsiębiorstwa.

W przypadku autobusów hybrydowych w dyskusji zwrócono uwagę na fakt, że często z przyczyn konstrukcyjnych posiadają one ograniczenie liczby miejsc dla pasażerów. Porównując więc hybrydowy autobus dwunastometrowy z nieco krótszym klasycznym pojazdem 10- lub 10,5-metrowym mamy do czynienia ze zbliżoną pojemnością oraz podobnym zużyciem paliwa. Różnica w cenie zakupu sięga jednak szacunkowo 0,5 mln zł. Wydaje się więc, że autobusu hybrydowe mogą okazać się najbardziej efektywne w wersji przegubowej i na liniach o niskiej swobodzie ruchu w centrach miast.

Analizując sytuację autobusów gazowych zwrócono uwagę na nieco zmienione realia energetyczne w ostatnich latach. Prowadzona przez Państwo polityka dywersyfikacji dostawców gazu m.in. poprzez uruchomienie gazoportu oraz stosunkowo wysokie wydobycie krajowe tego surowca sprawiło, że jest on obecnie łatwiej dostępny niż w przeszłości. Wiąże się to również z większą elastycznością dostawców gazu, którzy obecnie są skłonni ponosić koszty budowy i utrzymania m.in. stacji paliw.

Przedsiębiorstwa komunikacyjne mogą uzyskać korzystny wynik finansowy z eksploatacji autobusów CNG pod warunkiem zawarcia w umowie długookresowej stałego współczynnika cen dostarczanego gazu w powiązaniu do aktualnej ceny oleju napędowego. Wydaje się również, że nie jest wykluczone obniżenie stawek akcyzy na gaz, co może prowadzić do korzystniejszego bilansu w przypadku gazu.

W dyskusji wyrażono obawę, czy w miarę rozwoju napędów elektrycznych w motoryzacji nie dojdzie do zmiany stawki akcyzy na energię elektryczną.

Podsumowując tę część obrad podkreślono, że niemal w każdym mieście są inne, lokalne uwarunkowania i to właśnie ich indywidualna analiza ma prowadzić do podejmowania ostatecznych decyzji o wprowadzania tych czy innych napędów niskoemisyjnych w komunikacji miejskiej.

W interesującym panelu dyskusyjnym analizowano szereg szczegółowych problemów ekonomicznych. Mimo wysokiego stopnia ich skomplikowania zarysowano potencjalne scenariusze rozliczania projektów unijnych.

12017-01-11 07:30:03 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta