Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

7-8.09.2017   Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy IGKM, Płock

W dniach 7-8 września 2016 r. w Płock odbyło się kolejne posiedzenie Komisji BHP IGKM. Współorganizatorem spotkania była komunikacja Miejska ? Płock Sp. z o.o.
W trakcie spotkania omawiano projekt rozporządzenia o bhp w komunikacji miejskiej. W trakcie dyskusji odniesiono się do szeregu uwag, które zostały zgłoszone przez uczestników posiedzenia Komisji, jak również nadesłane w ramach konsultacji z członkami IGKM. Wyniki pracy przedstawia załączona tabela: (pobierz) pdf.png
Członkowie Komisji rekomendują Zarządowi IGKM prowadzenie dalszych działań mających na celu zmiany obecnie obowiązującego rozporządzenia na bazie wypracowanych przez Komisję zapisów zawartych w omawianym projekcie.
Uczestnicy Komisji zapoznali się z zasadami współpracy pomiędzy płockim przewoźnikiem a policją w zakresie monitorowania wybranych wiat przystankowych na terenie miasta.
Podczas zwiedzania zaplecza technicznego zajezdni KM-Płock uczestnicy spotkania zapoznali się z szeregiem nowych rozwiązań zastosowanych w niedawno wybudowanym obiekcie warsztatowym. Jednym z elementów było zapoznanie się z mobilną centralą lakierniczą, której producentem jest Firma Nowoczesna Technologia M+S. Zaprezentowane rozwiązanie może być dobrym sposobem na zorganizowanie w firmach przewozowych punktu miejscowych napraw lakierniczych, który będzie funkcjonował zgodnie z coraz bardziej zaostrzającymi się wymaganiami ochrony środowiska. (pobierz) pdf.png
Przedmiotem obrad były również zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa kierowców w kontakcie z pasażerami. Zwrócono również uwagę na problemy wynikające ze zwiększenia liczby zdarzeń drogowych i innych niepożądanych zachowań prowadzących pojazdy, które wynikają z bardzo powszechnych w ostatnim czasie niedoborów kadrowych i zwiększonej fluktuacji zatrudnienia. W dłuższej perspektywie czasowej ? mimo nieznacznie malejących w ostatnich latach statystyk wypadkowych ? należy spodziewać się ponownego pogorszenia wskaźników w tym zakresie. (pobierz) pdf.png Pewnym działaniem osłonowym może się okazać tu reorganizacja procesu szkoleń i adaptacji zawodowej nowych pracowników ? w tym szkoleń w obszarze BHP.2017-01-12 07:37:58 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta