Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

14.03.2017   Nowelizacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE

Szanowni Państwo,

Dot. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów drogowych

W związku z rozpoczęciem w Komisji Europejskiej prac zmierzających do nowelizacji w/w Dyrektywy zwracamy się z prośbą o wyrażenie uwag i opinii dot. jej zapisów, poprzez wypełnienie załączonej ankiety. Po zebraniu opinii Izba przekaże Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa wspólne stanowisko naszego środowiska w tej sprawie.

Dyrektywa ma na celu promowanie i pobudzenie rozwoju rynku ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów. Zobowiązuje ona organy państwowe i inne podmioty do uwzględnienia, podczas procedury udzielania zamówień publicznych na pojazdy transportu drogowego, zużycia energii, emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń przez cały okres użytkowania.

Poniżej w linku można pobrać ankietę przygotowaną przez KE oraz tekst obecnie obowiązującej Dyrektywy. Prosimy o jej wypełnienie i przesłanie do Izby do 17 marca br. na adres m.zawadka@igkm.pl

Link 1 - Dyrektywa 2009/33/WE
Link 2 - Ankieta dot. Dyrektywy 2009/33/WE

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta