Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
pl

10.04.2017   Ważne: w dniu 18 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

ikona

Ustawa nakłada na uczestników przewozu drogowego towarów, w tym na producentów, nadawców, przewoźników i odbiorców, wiele obowiązków dotyczących zgłaszania niektórych rodzajów towarów oznaczonych podkategoriami PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) oraz pozycjami CN (Nomenklatura Scalona).

Obowiązki, o których mowa, dotyczą m.in. przesyłania, uzupełniania i aktualizacji danych o zgłaszanych towarach, potwierdzenia odbioru tych towarów oraz informacji o podmiotach zaangażowanych w ich przewóz w elektronicznym rejestrze zgłoszeń, za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, generującej m.in. numery referencyjne każdego zgłoszenia.

Zgłaszaniem zostaną objęte m.in.: benzyny, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje roślinne, niektóre alkohole, preparaty smarowe, rozpuszczalniki, zmywacze do farb i lakierów, płyny do spryskiwaczy, biodiesel i jego niektóre mieszaniny. W celu ustalenia, czy towar podlega zgłoszeniu i systemowi monitorowania należy przede wszystkim ustalić jego podkategorię PKWiU oraz pozycję CN, a następnie wielkości opakowań jednostkowych.

Systemowi monitorowania, w tym ww. zgłaszaniu, nie będzie podlegał m.in. przewóz drogowy towarów niezwiązany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz jeżeli przewożonym towarom będzie towarzyszył dokument potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe, wystawiony przez nadawcę towarów, który będzie zawierał w szczególności dane nadawcy towaru, w tym nr NIP, dane miejsca wysyłki oraz dane miejsca przyjęcia towaru.

W przypadku kontroli i stwierdzenia naruszeń przepisów ustawy, Kontrolujący będzie mógł nałożyć zamknięcia urzędowe, zatrzymać środek transportu lub kontrolowany towar, a także będzie mógł nałożyć karę pieniężną. Wysokość tej kary to: 46% wartości netto towaru lub różnicy wartości netto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewiezionego (nie mniej niż 20 000 zł), a także kwota od 5 000 zł do 20 000 zł.

Przepisy ustawy dotyczące odpowiedzialności za stwierdzone naruszenia, w tym przepisy dotyczące nakładania kar i prowadzenia postępowań z tym związanych, będą stosowane od dnia 1 maja 2017 r.

Celem zapoznania się z przepisami ustawy, podajemy poniżej link do strony internetowej RCL, na której, opublikowano ustawę oraz dane jej publikatora: Dz. U. z 2017 r., poz. 708.
www.dziennikustaw.gov.pl

Więcej informacji dotyczących systemu monitorowania oraz Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, znajdziecie Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, w tym na stronie:
www.mf.gov.pl

Szczegółowy tryb przygotowania się do realizacji zapisów ustawy znajduje się także z w dodatku do "Gazety Prawnej" z dnia 4 kwietnia 2017 roku (artykuł pt. Pakiet Przewozowy. Jak się do niego przygotować, autorstwa Piotra Mikiela).

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta