Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

28.04.2017   Ważne: Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - przekazany do konsultacji

ikona

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji - w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, pod numerem UC 89 w wykazie Prac Legislacyjnych - został zamieszczony projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o zgłaszanie uwag, sugestii i propozycji do zapisów projektu ustawy na adres Izby, celem sporządzenia wspólnego dla całej komunikacji miejskiej stanowiska, które przekażemy do wykorzystania Ministrowi Energii.
Na materiały od Państwa oczekujemy do dnia 20 maja br. na adres mailowy: igkm@igkm.pl lub faxem: (22) 856 99 04.
Linki:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Skutki ustawy
Uzasadnienie do ustawy

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta