Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

23.05.2017   Ważne: 23 maja 2017r - kolejne posiedzenie Zespołu do spraw opracowania zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

ikona

W dniu 23 maja 2017 r. planowane jest kolejne posiedzenie Zespołu do spraw opracowania zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Do informacji o posiedzeniu Zespołu, którą przesłano do IGKM pod koniec ubiegłego tygodnia, przekazano kolejną zmodyfikowaną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (wersja z dnia 08.05.2017 r.). Do najważniejszych zmian, w stosunku do wersji projektu z dnia 03.04.2017 r. należy zaliczyć:
1) kolejną modyfikację definicji komunikacji miejskiej (art. 1, zmiana 2, lit. b)
2) zmianę redakcji elementów planu transportowego ( art. 1 zmiana 6, lit a) oraz dodanie, iż plan transportowy może ustanawiać zintegrowany system taryfowo-biletowy (art. 1 zmiana 6, lit.b)
3) dodanie nowego art. 19a, określającego obowiązek wyboru operatora na poszczególne pakiety linii komunikacyjnej oraz warunki tworzenia tych pakietów; z proponowanej regulacji wyłączona byłaby komunikacja miejska (art. 1, zmiana 10)
4) rezygnacja z uchylenia bądź zmiany dotychczasowego przepisu art. 20, zakazującego przyznawania prawa wyłącznego
5) zmiany max. wielkości pakietów przewozowych przyznawanych jednemu operatorowi, co nie dotyczy komunikacji miejskiej (art. 1, zmiana 12)
6) nie przewiduje się zmian w zakresie finansowania przewozów, nadal z budżetu państwa maja być rekompensowane jedynie koszty związane ze stosowaniem ulg ustawowych, za wyjątkiem komunikacji miejskiej (art. 1, zmiana 22).
Przyspieszenie terminu spotkania w/w Zespołu podyktowane jest najprawdopodobniej faktem zaplanowanego na dzień 25 maja br. wspólnego posiedzenia dwóch komisji sejmowych, tj. Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym Minister Infrastruktury i Budownictwa ma przedstawić informacje nt. funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w drogowych przewozach osób.
link (do projektu ustawy z dnia 8.05.2017r)

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta