Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

24.05.2017   Informacje i akty prawne

ikona

W dniu 1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
Nowelizacja rozszerza dotychczasowe przepisy o prace związane z wysiłkiem fizycznym, inne niż ręczne prace transportowe, wprowadza miary wydatku energetycznego netto niezbędnego do wykonywania pracy fizycznej odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn, ustala wymagania i sposób wykonywania ręcznego przemieszczania przedmiotów przez jednego pracownika również odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn, a także określa dopuszczalne masy ładunków przemieszczanych na wózkach po różnym ukształtowaniu terenu. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. z 2017 r., poz. 854. link

W dniu 9 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich.
Nowe przepisy określają organizację nowopowstałej instytucji, sposób prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich, w tym treść wniosku o wszczęcie postępowania i dokumentów z nim związanych, wysokość progów finansowych wartości przedmiotu sporu do rozpatrywania w tym postępowaniu oraz szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących pozasądowe spory pasażerskie. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. z 2017 r., poz. 893.link

W dniu 20 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. z 2017 r., poz. 878. link

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta