Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

27.09.2017   Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303152/katalog/12459384#12459384)
ukazał się projekt kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.). Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Celem takiego rozwiązania jest uregulowanie działalności podmiotów pośredniczących przy zlecaniu usług w zakresie przewozu drogowego osób, zapewnienie równych warunków konkurencji na rynku i szans w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w przewozach osób, oraz zagwarantowania bezpieczeństwa pasażerów.

Do najważniejszych propozycji należy:
1) wprowadzenie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób;
2) zniesienie niektórych wymogów (tj. zabezpieczenia finansowego oraz posiadania przez osobę zarządzającą przedsiębiorstwem certyfikatu kompetencji zawodowych) w celu uzyskania przez przedsiębiorcę licencji na samochód osobowy i pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
3) obniżenie wysokości opłat za uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym;
4) zniesienie limitu liczby mieszkańców, od którego rada gminy może wprowadzić obowiązek dla przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy taksówkami lub kierowcy przez niego zatrudnionego, zdania egzaminu z topografii miejscowości oraz znajomości przepisów prawa miejscowego;
5) zniesienie obowiązkowych szkoleń zakończonych egzaminem z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego na rzecz samych egzaminów;
6) wprowadzenie mechanizmu cofnięcia licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.

Ewentualne uwagi do projektu w/w ustawy można zgłaszać za pośrednictwem IGKM, w terminie do dnia 18 października br., na adres: igkm@igkm.pl

Ocena

+ -
-4


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta