Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

11.10.2017   Projekt zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

ikona

26 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Tego samego dnia stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy okołobudżetowej, tj. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Link do strony: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303351/12460246/12460247/dokument309971.pdf ).

Wśród licznych zmian wprowadzanych w kilku ustawach, m.in. w art. 30 projektu przewiduje się zmianę ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W proponowanej zmianie przewiduje się przede wszystkim kolejne przesunięcie o 1 rok, tj. na dzień 1 stycznia 2019 r., termin wejścia w życie zmian dotyczących wykonywania regularnych przewozów pasażerskich oraz finansowania ulg ustawowych. O kolejny rok przesuwa się również termin ważności dotychczasowych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy \"Wydłużenie vacatio legis powyższych przepisów o dodatkowy rok pozwoli na przeprowadzenie podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmian legislacyjnych w obszarze organizacji niektórych aspektów publicznego transportu zbiorowego (m.in. finansowania rekompensaty z tytułu ulg ustawowych) umożliwiając jednostkom samorządu terytorialnego organizacje transportu publicznego na swoim obszarze w sposób pozwalający na zaspokojenie potrzeb pasażerów i wprowadzających czytelny sposób dystrybucji środków z budżetu państwa na finansowanie ustawowych ulg.\"

Projekt ustawy okołobudżetowej jest już po uzgodnieniach międzyresortowych oraz konsultacjach społecznych, a następnie po przyjęciu przez Rade Ministrów w najbliższym czasie trafi do dalszych prac legislacyjnych do Sejmu RP.

Przewiduje się, że proponowane rozwiązanie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta