Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

28.11.2017   Warsztaty nt. cen transferowych, czyli rozliczeń finansowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi

W dniu 28.11.2018r. w Warszawie odbyły się Warsztaty nt. cen transferowych, czyli rozliczeń finansowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób. Warsztaty przeprowadzili radca prawny Marcin Maciocha oraz radca prawny Marta Rolirad, reprezentujący spółkę Refunda z Wrocławia.

W trakcie warsztatów omówiono następującą tematykę:

I. Wstęp - podstawy prawne przepisów dot. cen transferowych
1. Obowiązujące akty prawne
2. Stanowiska organów skarbowych

II. Podmioty powiązane
1. Powiązania kapitałowe.
2. Powiązania personalne i rodzinne.
3. Powiązania pionowe i poziome.
4. Powiązania bezpośrednie i pośrednie.
5. Powiązania majątkowe.
6. Powiązania z jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
7. Dyskusja.

III. Sporządzanie dokumentacji cen transferowych
1. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.
2. Umowy wspólnego przedsięwzięcia oraz umowy o podobnym charakterze.
3. "Refakturowanie".
4. Progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji.
5. Zakres i treść dokumentacji.
6. Analiza funkcjonalna.
7. Sposoby i metody ustalania cen transakcyjnych:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
b) metoda ceny odprzedaży,
c) metoda rozsądnej marży "koszt plus"
d) metody zysku transakcyjnego,
e) inne metody.
8. Termin na sporządzenie dokumentacji.
9. Sankcje związane z brakiem dokumentacji (stawka 50 %).
10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dot. cen transferowych.
11. Dyskusja.

VI. Zmiany w przepisach obowiązujące od 2017 r.
1. Próg procentowy dla powiązań kapitałowych.
2. Limit podmiotowy dla obowiązku sporządzania dokumentacji.
3. Limity podmiotowe dla nowych podatników.
4. Sporządzanie dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu.
5. Pojęcie "transakcji"
6. Limity transakcyjne.
7. Obowiązki dokumentacyjne:
a. "Local file"
b. "Local file" + analiza porównawcza
c." Master file"
8. Załączniki do dokumentacji.
9. Sporządzanie dokumentacji dla transakcji nieprzekraczających limitów.
10. Oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji.
11. Dyskusja.

VII. Analiza benchamarkingowa
Prezentacja do pobrania2017-10-26 07:57:32 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta