Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

5.12.2017   Planowane zwolnienie pojazdów komunikacji miejskiej z kas rejestrujących w 2018 r. - ma być tak samo jak w roku 2017

ikona

W dniu 1 grudnia 2017 r., na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce dotyczącej Rządowego Procesu Legislacyjnego, opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących: link
Projekt, o którym mowa, przewiduje zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 roku, czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia (§ 2 i 4 projektowanego rozporządzenia).
W załączniku tym, pod pozycją 14, 15 i 16, wymienione są:

  • ex 49.31.10.0 – Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski – dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny (poz. 14);
  • ex 49.31.2 – Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierana są ceny ustalone przez gminę (Rada m. st. Warszawy) lub związek komunalny (poz. 15);
  • ex. 49.39.1 – Transport lądowy, pasażerski rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany – dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny ustalane przez gminę (Radę m. st. Warszawy) lub związek komunalny (poz. 16).

Planuje się, że powyższe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów ma wejść w życiem z dniem 1 stycznia 2018 r., i z tym dniem utraci moc obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177).

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta