Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

15.12.2017   Kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie zmian wprowadzanych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

ikona

W dniu 8 grudnia 2017 r. Sejm RP ostatecznie uchwalił ustawę w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.
Regulacja przedmiotowej ustawy jest ściśle związana z realizacją planu finansowego państwa zawartego w odrębnym akcie prawnym, uchwalanym corocznie, to jest ustawie budżetowej. Oprócz kwestii związanych z realizacją i finansowaniem zadań sektora finansów publicznych, w przedmiotowej ustawie przewidziano także zmianę kilku innych ustaw, w tym ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zawarta w art. 32 ustawy okołobudżetowej zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przewiduje kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie zmian dotyczących zasad finansowania ulg ustawowych, tj. z "1 stycznia 2018 r." na "1 stycznia 2019 r." Konsekwencją przesunięcia tego terminu jest przedłużenie warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie regularnego przewozu osób, a więc również przedłużenia z mocy prawa ważności dotychczasowych zezwoleń na linie regularne. Wydłużenie vacatio legis powyższych przepisów o dodatkowy rok - jak wynikało z uzasadnienia do projektu ustawy okołobudżetowej - ma umożliwić rządowi przeprowadzenie zapowiadanych zmian legislacyjnych w obszarze organizacji niektórych aspektów publicznego transportu zbiorowego, w tym związanych z dystrybucją środków z budżetu państwa na finansowanie ustawowych ulg.
Ustawa po podpisaniu przez Prezydenta RP i publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta