Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

28-30.03.2006   Komisja BHP

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. uprzejmie informują, że kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa Pracy odbędzie się w dniach 28 - 30 marca 2006 r. w Poznaniu. Początek spotkania - 28 marca o godzinie 18. Zakończenie spotkania w dniu 30 marca o godzinie 14.00.

Program spotkania:
1. Zwiedzanie 18 Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa "SAWO 2006".
2. Prelekcja na temat wdrażania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
3. Wybory przewodniczącego komisji.
4. Wymiana doświadczeń członków komisji.

Zgłoszenia udziału w posiedzeniu komisji prosimy kierować pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego br. na adres :
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.
Dział BHP
ul. Forteczna 2
61-362 Poznań
lub faksem 061 8793 - 081 w. 221.

W zgłoszeniu prosimy podać NIP zakładu pracy oraz upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu instytucji delegującej. Przewidywany koszt udziału w posiedzeniu l osoby wyniesie 530 zł.
Dodatkowych informacji, w tym dotyczących dojazdu na miejsce spotkania udzieli: Marek Wojciechowski tel. 061 8793 081 w. 261, e-mail: bhp {@} mpk.poznan.pl. Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta