Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

28-30.03.2006   Dni Technologii Francuskiej w Polsce

ikona

W dniach od 28 do 30 marca 2006 odbędą się w Warszawie, w hotelu Novotel Centrum (dawny FORUM), "Dni Technologii Francuskiej", zorganizowane przez francuską Agencję ds. Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw UBIFRANCE i Misję Ekonomiczną Ambasady Francji w Polsce.

W czasie trzech dni wystawy, seminariów, konferencji i warsztatów, francuskie przedsiębiorstwa zaprezentują swoje rozwiązania i osiągnięcia w trzech strategicznych dla
gospodarki dziedzinach: transporcie, energetyce i ochronie środowiska.
Są to sektory szczególnie istotne dla wspólnej polityki unijnej, konieczności jej realizacji w transporcie i w ochronie środowiska oraz opracowania wspólnych założeń polityki energetycznej.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe warunki finansowania i rozwoju inwestycji, umożliwiające wyrównanie opóźnień i przeprowadzenie niezbędnej modernizacji wynikających ze zobowiązań. Polska, podobnie jak inne kraje unijne, stoi przed tym wyzwaniem.

"Dni Technologii Francuskiej w Polsce" mają być okazją do poznania i oceny jakości opracowanych przez francuskie przedsiębiorstwa rozwiązań. Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń, mają też przyczynić się do rozwoju partnerskich stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami obu krajów.

Polska jest pierwszym partnerem gospodarczym Francji wśród dziesięciu nowo przyjętych krajów Unii Europejskiej i trzynastym partnerem na świecie. Jednocześnie Francja zajmuje pierwsze miejsce wśród zagranicznych inwestorów w Polsce. Wartość jej inwestycji osiągnęła 16 mld euro, a prawie 700 przedsiębiorstw w Polsce to spółki z kapitałem francuskim. Francja jest drugim odbiorcą towarów eksportowanych przez Polskę i trzecim dostawcą towarów importowanych przez nią poza energią i gazem.

Dnia 29 marca 2006- odbędzie się Kolokwium "Transport Miejski".
Kolokwium "Transport Miejski" zgromadzi specjalistów z Francji i z Polski - będzie to wyśmienita okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy na następujące tematy:

  • organizacja: relacje pomiędzy władzami, planowanie...
  • modernizacja sieci (infrastruktura i sprzęt, powtórne zdobycie klientów)...
  • zarządzanie ruchem (system informacji zintegrowanych, systemy biletowe, uzupełnianie się środków transportu, narzędzia służące jakości).

Członkowie Izby otrzymają imienne zaproszenia na powyższe kolokwium.2006-02-16 10:50:20 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta