Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

28-30.03.2006   Dni Technologii Francuskiej w Polsce

ikona

W dniach od 28 do 30 marca 2006 odbyły się w Warszawie, w hotelu Novotel Centrum (dawny FORUM), "Dni Technologii Francuskiej", zorganizowane przez francuską Agencję ds. Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw UBIFRANCE i Misję Ekonomiczną Ambasady Francji w Polsce.
W czasie trzech dni wystawy, seminariów, konferencji i warsztatów, francuskie przedsiębiorstwa zaprezentowały swoje rozwiązania i osiągnięcia w trzech strategicznych dla gospodarki dziedzinach: transporcie, energetyce i ochronie środowiska.

Dnia 29 marca 2006 - odbyło się Kolokwium "Transport Miejski" podczas którego wygłoszono następujące referaty:

 • "Plan rozwoju transportu w Polsce do 2013 roku" - Jarosław PASEK, Departament Planowania Strategicznego i Polityki Transportowej, Ministerstwo Transportu i Budownictwa (pobierz) presenter.png
 • "Rola Ministerstwa w transporcie publicznym", Michel LAMALLE, Dyrekcja transportu kolejowego i zbiorowego, Francuskie Ministerstwo transportu, infrastruktury, turystyki i morza (pobierz) pdf.png
 • "Planowanie w transporcie", Joël DANARD, Dyrektor Handlowy na Europę, SYSTRA (pobierz) pdf.png
 • "Kontraktowe ujęcie relacji pomiędzy STIF (instytucją organizacyjną) i RATP (operatorem wielu środków transportu)", Colas MARTINET, Dyrektor Handlowy RATP DEVELOPPEMENT (pobierz) presenter.png (pobierz) pdf.png
 • "Nowoczesne tramwaje na nowo zdobywają klientów", Jean-Francois LAMY, Contract Manager SEMALY (pobierz) pdf.png
 • "Organizacja projektów linii tramwajowych i tramwajowo-kolejowych: Montpellier, Orlean, Miluza, La Réunion", Francisco LUCIANO, Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego TRANSAMO (pobierz) pdf.png
 • "Węzły komunikacyjne - tworzenie i zarządzanie", Philip CLARKE, Dyrektor Projektów CONNEX POLSKA (pobierz) pdf.png
 • "Rola wzornictwa przemysłowego przy projektowaniu środków transportu zbiorowego", Stephane POTTIER, Projektant MBD Design (pobierz) unknown.png
 • "Instrumenty finansowania środków transportu miejskiego: leasing, factoring, kredytowanie", Michał BANASZKIEWICZ, Szef zespołu ds. rozwoju sprzedaży SG Equipment Leasing Polska, Katarzyna DUBER, Dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorstw Société Générale Corporate & Investment Banking (pobierz) presenter.png

Podczas spotkania prowadzone były 2 równoległe panele warsztatowe:

 • Najnowsze rozwiązania dla eksploatacji sieci i taboru,
  • "Innowacyjność w integrowaniu systemów i optymalizacji planowania - przykłady Roterdamu, Turynu i Clermont-Ferrand", Pascal DENIS, Dyrektor Handlowy CEGELEC Transport (pobierz) pdf.png
  • "Modernizacja systemów wspomagających prowadzenie sieci", Jean-Pol MURA, Dyrektor ds. Sprzedaży na Europę - SIEMENS France (pobierz) pdf.png
  • "Możliwość zastosowania transportu linowego w mieście - zalety i ograniczenia", Marc VELU, Inżynier Specjalista ds. Eksportu - POMAGALSKI (pobierz) pdf.png
  • "Bezpieczeństwo, niezawodność i niski koszt akumulatorów niklowo-kadmowych", Piotr BOGAŃSKI, Przedstawiciel na Polskę - SAFT (pobierz) presenter.png
 • Najnowsze rozwiązania dla Zarządzania ruchem i biletami "Intelligent transport systems"
  • "Unikalny system zarządzania rozjazdami, pierwszeństwem przy sygnalizatorach świetlnych, identyfikacji i rozpoznawania pojazdów szynowych oraz floty autobusowej: oryginalne rozwiązanie przyjęte i pomyślnie wdrożone w kilku dużych miastach europejskich", Jean-Pierre ANCELIN - Prezes, Jean-Christophe PEREZ - Dyrektor Techniczny CAPSYS (pobierz) pdf.png
  • "System wspomagania eksploatacji i informacji dla pasażerów jako instrument zapewnienia jakości", Peter Smith, Dyrektor Międzynarodowy Guillaume BRES, Dyrektor Techniczny INEO SYSTRANS (pobierz) pdf.png
  • "Inteligentne systemy biletowe - wyzwania i dostosowania", Gerard NAJMAN, Dyrektor ds. Rozwoju THALES Transport (pobierz) pdf.png
  • "Rozwiązania w zakresie automatyzacji obsługi biletowej dla rozmaitych środków transportu - osiągnięcia i doświadczenia miasta Warszawy" Eric MORIZUR, Key Account Manager AFFILIATED COMPUTER SERVICES SOLUTIONS FRANCE (ASCOM) (pobierz) pdf.png

Na zakończenie Kolokwium odbyła się dyskusja z udziałem IGKM nt. możliwości absorpcji doświadczeń francuskich w komunikacji miejskiej w Polsce.2006-02-16 10:50:20 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta