Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

2.10.2002   Konferencja UITP "Zmiany zachodzące na rynku europejskim a przemysł globalny" oraz towarzyszące jej spotkania (2-4 października 2002)

W dniu 3 października 2002 r. w Łodzi odbyła się konferencja "Zmiany zachodzące na rynku europejskim a przemysł globalny" - zorganizowana przez dwa wydziały Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP): Wydział Europejski i Wydział Przemysłu. Konferencja skoncentrowała się na trendach pojawiających się na rynku transportu publicznego w Unii Europejskiej, Europie Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnocie Niepodległych Państw. Była ona podzielona na następujące bloki tematyczne:
- komunikacja miejska w Polsce,
- przemiany i tendencje europejskiego rynku transportu publicznego,
- oferta przemysłu: innowacje, dostawy i utrzymanie taboru,
- struktury finansowania, nowe możliwości inwestycyjne, europejskie fundusze i programy naukowe.
Konferencji towarzyszyły w dniach 2 - 4 października 2002 r. posiedzenia czterech Komitetów UITP: Unii Europejskiej, Eurazji, Integracji Europejskiej, Przemysłu oraz dwóch Zgromadzeń UITP: Europejskiego i Przemysłu.
Na spotkaniu Komitetu Integracji Europejskiej - utworzonego w 2001 r. dla krajów kandydujących do UE oraz dla potencjalnych krajów kandydackich - skoncentrowano się na przede wszystkim na programie "benchmarking" dla KIE oraz na programach badawczo - rozwojowych (R & D), przygotowywanych przez UE dla krajów kandydackich w zakresie transportu miejskiego i regionalnego.
Była to pierwsza tego typu impreza UITP, która, oprócz konferencji, obejmowała tak wiele spotkań. Uczestniczyło w nich łącznie ponad 130 osób. O dużym znaczeniu konferencji łódzkiej świadczy obecność i wystąpienie na niej Wolfganga Meyera - Prezydenta UITP oraz Hansa Rata - Sekretarza Generalnego tej organizacji, a także Jacka Shorta - Sekretarza Generalnego Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT/CEMT). Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta