Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

2.12.2002   Trzecie szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych - (Warszawa).

W dniach 2 - 5 grudnia 2002 odby?o si? w Warszawie kolejne (trzecie) szkolenie przygotowawcze do egzaminu kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego, w którym uczestniczy?o 62 osoby,
(w wi?kszo?ci przedstawicieli firm komunikacji miejskiej). Szkolenie przeznaczone by?o dla osób ubiegających si? o certyfikaty w zakresie krajowego przewozu osób i rzeczy oraz mi?dzynarodowego przewozu osób. Swoim zakresem szkolenie obejmowa?o wiadomo?ci dla osób zdających egzamin w pe?nym zakresie (testy oraz zadanie problemowe), oraz w formie uproszczonej (same testy). Po zako?czeniu szkolenia, w dniu 6.12.br odby? si? egzamin dla uczestników szkolenia.
W związku z bardzo du?ym zainteresowaniem szkoleniami w przedsi?biorstwach komunikacji miejskiej, Izba b?dzie organizowa? w miar? potrzeb kolejne szkolenia w roku 2003. Wszystkich potencjalnie zainteresowanych udzia?em w kolejnych szkoleniach prosimy o kontakt z Izbą. Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta