Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
pl

Historia wydarzeń

12-13.10.2017   Komisja Ekonomiczna IGKM, Grudziądz 

W dniach 12-13 października 2017 r. w Grudziądzu odbyło się posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM. Współorganizatorami spotkania byli: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Prezydent Grudziądza. W spotkaniu uczestniczyły 133 osoby.

Podczas Komisji została omówiona następująca tematyka:
Blok I - Prawo zamówień publicznych (Pzp) - zamówienia z wolnej ręki (In - house)
Zapisy Ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych różnic pomiędzy zleceniem bezpośrednim podmiotowi wewnętrznemu, a zamówieniem z wolnej ręki - Piotr Mikiel - ekspert Prawa Transportowego
Omówienie warunku zamówienia z wolnej ręki zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b Pzp - "ponad 90% działalności kontrolowanej...". Zagadnienia do omówienia: koszty czy przychody, rodzaje działalności, połą...

Więcej»

4-5.10.2017   Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, Gniezno 

W dniach 4-5 października 2017 roku w Gnieźnie odbyło się spotkanie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM. Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie Sp. z o. o.
Komisja zajmowała się trzeba grupami tematycznymi. Pierwsza z nich nosiła roboczy tytuł: Autobus elektryczny podstawą stworzenia nowej oferty przewozowej w miejscach niedostępnych obecnie dla publicznego transportu zbiorowego i obejmowała następujące prezentacje:
Autobus elektryczny możliwością powrotu komunikacji publicznej do ścisłych centrów miast- Andrzej Szamborski, TRAKO Projekty Transportowe
Koncepcja uruchomienia linii autobusowej w ścisłym centrum zabytkowego Krakowa - Mariusz Szałkowski, MPK Kraków
Przykłady miast, w których autobus elektryczny może być podsta...

Więcej»

26-29.09.2017   IV Edycja Konkursu IGKM o Nagrodę im. Prof. Jana Podoskiego, Gdańsk  

zdjecie

Podczas tegorocznych 12. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku odbyła się IV edycja Konkursu IGKM o nagrodę im. Prof. Jana Podoskiego.
Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych wyrobów, innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle szynowym dla komunikacji miejskiej, w tym dla komunikacji tramwajowej, trolejbusowej oraz metra.

W tym roku Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii I: TABOR SZYNOWY
STATUETKA dla MODERTRANS Poznań Sp. z o.o. za "Tramwaj Moderus Gamma LF 01 AC"
WYRÓŻNIENIE dla SOLARIS BUS & COACH S.A za "Tramwaj Solaris Tramino Lipsk"

W kategorii II: CZĘŚCI, PODZESPOŁY I WYPOSAŻENIE TABORU
...

Więcej»

25.09.2017   Konferencja Techniczna IGKM, Gdańsk  

W dniu 25 września 2017 roku odbyła się w Gdańsku Konferencja Techniczna IGKM pt.: "Komunikacją tramwajową w przyszłość - potrzeby i uwarunkowania", Konferencja IGKM zorganizowana została już po raz szósty, a odbyła się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 12. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2017 (26-29.09.2017 r.). W obradach udział wzięło ponad 150 osób z 67 firm, reprezentujących organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej, instytucje naukowo-badawcze oraz przedstawicieli przedsiębiorstw związanych z przemysłem torowym, elektroenergetycznym i taborowym.

W poszczególnych blokach tematycznych, moderowanych przez Przewodniczących Komisji branżowych IGKM: Taboru Tramwajowego, Torowej i Zasilania, zostały zaprezentowane najnowocześniejsze rozwiązania i najnowsze technologie pr...

Więcej»

19.09.2017   III Warsztaty Dobre Praktyki E-bus pt. "Czy autobus elektryczny może być elementem zmiany świadomości społecznej mieszkańców polskich miast?"  

W dniu 19 września 2017 r. w Szczecinie odbyły się trzecie warsztaty Dobre praktyki E-bus pt. Czy autobus elektryczny może być elementem zmiany świadomości społecznej mieszkańców polskich miast?. Gospodarzem warsztatów było Miasto Szczecin oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego a organizatorami Polski Funduszu Rozwoju i Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej - jako patron merytoryczny. W warsztatach wzięło łącznie udział ponad 80 osób reprezentujących 47 podmiotów, w tym w większości samorządowców, operatorów i organizatorów komunikacji miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele świata nauki oraz producenci taboru, akumulatorów, ładowarek i innych elementów osprzętu.
W trakcie warsztatów wygłoszono następujące referaty:
Aspekty psychologiczne wyb...

Więcej»

7-8.09.2017   Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy IGKM, Płock 

W dniach 7-8 września 2016 r. w Płock odbyło się kolejne posiedzenie Komisji BHP IGKM. Współorganizatorem spotkania była komunikacja Miejska ? Płock Sp. z o.o.
W trakcie spotkania omawiano projekt rozporządzenia o bhp w komunikacji miejskiej. W trakcie dyskusji odniesiono się do szeregu uwag, które zostały zgłoszone przez uczestników posiedzenia Komisji, jak również nadesłane w ramach konsultacji z członkami IGKM. Wyniki pracy przedstawia załączona tabela:
Członkowie Komisji rekomendują Zarządowi IGKM prowadzenie dalszych działań mających na celu zmiany obecnie obowiązującego rozporządzenia na bazie wypracowanych przez Komisję zapisów zawartych w omawianym projekcie.
Uczestnicy Komisji zapoznali się z zasadami współpracy pomiędzy płockim przewoźnikiem a policją w zakresie monitorowania...

Więcej»