Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
pl

Historia wydarzeń

28.11.2017   Warsztaty nt. cen transferowych, czyli rozliczeń finansowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi 

W dniu 28.11.2018r. w Warszawie odbyły się Warsztaty nt. cen transferowych, czyli rozliczeń finansowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób. Warsztaty przeprowadzili radca prawny Marcin Maciocha oraz radca prawny Marta Rolirad, reprezentujący spółkę Refunda z Wrocławia.

W trakcie warsztatów omówiono następującą tematykę:

I. Wstęp - podstawy prawne przepisów dot. cen transferowych
1. Obowiązujące akty prawne
2. Stanowiska organów skarbowych

II. Podmioty powiązane
...

Więcej»

17.11.2017   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGKM, Warszawa  

W dniu 17.11.2017 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, którego celem było powołanie nowego Prezesa Izby na dokończenie kadencji Zarządu IGKM na lata 2015-2020.

Rada Nadzorcza IGKM, działając na podstawie Statutu Izby, zarekomendowała dwie osoby - Panią Dorotę Kacprzyk oraz Pana Piotra Mikiela, pozostawiając wybór jednej z tych osób Członkom IGKM.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby w głosowaniu tajnym, w którym głos oddało 164 Członków (w tym 52 głosy oddane zostały poprzez Pełnomocników), na stanowisko Prezesa Izby, liczbą 95 głosów wybrało Panią Dorotę Kacprzyk. Pan Piotr Mikiel uzyskał 69 głosów.

Nowy Prezes Izby obejmie swoją funkcję od dnia 01.01.2018 r.
...

Więcej»

9.11.2017   IV warsztaty Dobre praktyki E-bus, Kraków 

W dniu 9 listopada 2017 r. w Krakowie odbyły się czwarte warsztaty Dobre praktyki E-bus pt. "Jak zorganizować infrastrukturę dla autobusu elektrycznego?". Gospodarzem warsztatów było Miasto Kraków, a organizatorami Polski Funduszu Rozwoju oraz Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej - jako patron merytoryczny.
W Warsztatach uczestniczyło 95 reprezentujących ogólnie 61 instytucji, w tym 22 lokalne samorządy.

1
Fot. 1. Uczestników warsztatu E-bus przywitał wiceprezydent miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel.

W trakcie warsztatów wygłoszono następujące referaty:
ak organizowana jest infrastruktura dla autobusów elektrycznych w Krakowie? - Kazimierz Fudala, MPK Kraków S.A.
Jak organizowana jest infrastruktura dla autobusów elektrycznych w Warszawi...

Więcej»

19-20.10.2017   VII Ogólnopolski KONKURS KIEROWCÓW Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej 

Siódma edycja konkursu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa IGKM odbyła się w Płocku w dniach 19-20 października 2017 r. Współorganizatorem tegorocznego konkursu była Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. w Warszawie a merytorycznego wsparcia Izbie udzielił tradycyjnie Automobilklub Polski z siedzibą w Warszawie. Przez dwa dni grupa 61 zawodników reprezentujących operatorów komunikacji miejskiej z różnych części kraju walczyła o tytuł "Najlepszego kierowcy w komunikacji miejskiej za rok 2017" (lista firm). Został nim Sebastian Mlonka - reprezentant MPK-Łódź Sp. z o.o. Tym sposobem łódzki przewoźnik zachował tytuł najlepszego kierowcy komunikacji miejskiej w Polsce zdobyty również w poprzedniej edycji konkursu.

[...

Więcej»

12-13.10.2017   Komisja Ekonomiczna IGKM, Grudziądz 

W dniach 12-13 października 2017 r. w Grudziądzu odbyło się posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM. Współorganizatorami spotkania byli: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Prezydent Grudziądza. W spotkaniu uczestniczyły 133 osoby.

Podczas Komisji została omówiona następująca tematyka:
Blok I - Prawo zamówień publicznych (Pzp) - zamówienia z wolnej ręki (In - house)
Zapisy Ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych różnic pomiędzy zleceniem bezpośrednim podmiotowi wewnętrznemu, a zamówieniem z wolnej ręki - Piotr Mikiel - ekspert Prawa Transportowego
Omówienie warunku zamówienia z wolnej ręki zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b Pzp - "ponad 90% działalności kontrolowanej...". Zagadnienia do omówienia: koszty czy przychody, rodzaje działalności, połą...

Więcej»

4-5.10.2017   Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, Gniezno 

W dniach 4-5 października 2017 roku w Gnieźnie odbyło się spotkanie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM. Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie Sp. z o. o.
Komisja zajmowała się trzeba grupami tematycznymi. Pierwsza z nich nosiła roboczy tytuł: Autobus elektryczny podstawą stworzenia nowej oferty przewozowej w miejscach niedostępnych obecnie dla publicznego transportu zbiorowego i obejmowała następujące prezentacje:
Autobus elektryczny możliwością powrotu komunikacji publicznej do ścisłych centrów miast- Andrzej Szamborski, TRAKO Projekty Transportowe
Koncepcja uruchomienia linii autobusowej w ścisłym centrum zabytkowego Krakowa - Mariusz Szałkowski, MPK Kraków
Przykłady miast, w których autobus elektryczny może być podsta...

Więcej»

26-29.09.2017   IV Edycja Konkursu IGKM o Nagrodę im. Prof. Jana Podoskiego, Gdańsk  

zdjecie

Podczas tegorocznych 12. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku odbyła się IV edycja Konkursu IGKM o nagrodę im. Prof. Jana Podoskiego.
Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych wyrobów, innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle szynowym dla komunikacji miejskiej, w tym dla komunikacji tramwajowej, trolejbusowej oraz metra.

W tym roku Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii I: TABOR SZYNOWY
STATUETKA dla MODERTRANS Poznań Sp. z o.o. za "Tramwaj Moderus Gamma LF 01 AC"
WYRÓŻNIENIE dla SOLARIS BUS & COACH S.A za "Tramwaj Solaris Tramino Lipsk"

W kategorii II: CZĘŚCI, PODZESPOŁY I WYPOSAŻENIE TABORU
...

Więcej»

25.09.2017   Konferencja Techniczna IGKM, Gdańsk  

W dniu 25 września 2017 roku odbyła się w Gdańsku Konferencja Techniczna IGKM pt.: "Komunikacją tramwajową w przyszłość - potrzeby i uwarunkowania", Konferencja IGKM zorganizowana została już po raz szósty, a odbyła się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 12. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2017 (26-29.09.2017 r.). W obradach udział wzięło ponad 150 osób z 67 firm, reprezentujących organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej, instytucje naukowo-badawcze oraz przedstawicieli przedsiębiorstw związanych z przemysłem torowym, elektroenergetycznym i taborowym.

W poszczególnych blokach tematycznych, moderowanych przez Przewodniczących Komisji branżowych IGKM: Taboru Tramwajowego, Torowej i Zasilania, zostały zaprezentowane najnowocześniejsze rozwiązania i najnowsze technologie pr...

Więcej»

19.09.2017   III Warsztaty Dobre Praktyki E-bus pt. "Czy autobus elektryczny może być elementem zmiany świadomości społecznej mieszkańców polskich miast?"  

W dniu 19 września 2017 r. w Szczecinie odbyły się trzecie warsztaty Dobre praktyki E-bus pt. Czy autobus elektryczny może być elementem zmiany świadomości społecznej mieszkańców polskich miast?. Gospodarzem warsztatów było Miasto Szczecin oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego a organizatorami Polski Funduszu Rozwoju i Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej - jako patron merytoryczny. W warsztatach wzięło łącznie udział ponad 80 osób reprezentujących 47 podmiotów, w tym w większości samorządowców, operatorów i organizatorów komunikacji miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele świata nauki oraz producenci taboru, akumulatorów, ładowarek i innych elementów osprzętu.
W trakcie warsztatów wygłoszono następujące referaty:
Aspekty psychologiczne wyb...

Więcej»