EnglishFrenchGermanPolishRussian

Warsztaty EVA – “DIALOG SPOŁECZNY W SEKTORZE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ”

ZAPROSZENIE

DIALOG MOŻE UKSZTAŁTOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ

PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Polska, Litwa, Łotwa, Estonia

WARSZTAT W DNIACH 30-31 STYCZNIA 2019 R. WARSZAWA

Europejscy partnerzy społeczni sektora publicznego transportu zbiorowego [„PTZ”], Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (UITP) i Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF), zapraszają partnerów społecznych sektora – przedsiębiorstwa sektora PTZ, stowarzyszenia pracodawców, związki zawodowe oraz przedstawicieli pracowników sektora PTZ – do wspólnego udziału w warsztacie:

„Dialog może ukształtować przyszłość publicznego transportu zbiorowego”.

Celem warsztatów jest szczegółowa wymiana informacji dotyczących zatrudnienia i stosunków pracy w sektorze transportu publicznego, omówienie działań w ramach europejskiego dialogu społecznego, określenie przykładów dobrych praktyk, np. w zakresie promowania zatrudnienia kobiet w sektorze lub rozwiązywania problemów związanych z „niepewnością i brakiem poczucia bezpieczeństwa pasażerów i pracowników”, a także podzielenie się z partnerami społecznymi w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii wizją zatrudnienia w publicznym transporcie zbiorowym w przyszłości.

Brigitte Ollier

Starszy doradca ds. społecznych, UITP

Sabine Trier

Zastępca sekretarza generalnego, ETF

Języki: polski, litewski, estoński, łotewski, angielski. Fundusze projektowe są dostępne na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. Prosimy o informację, czy są Państwo zainteresowani uczestnictwem w warsztacie. Przekażemy wówczas więcej szczegółowych informacji o programie warsztatu.

Dane kontaktowe organizatora

EVA – Europäische Akademie für umweltorientierten Verkehr gGmbH

Almut Spittel, Reinhardtstr. 23, D-10117 Berlin, telefon: +49 (0) 30-308 75 26

almut.spittel@eva-akademie.de, www.eva-akademie.de