EnglishFrenchGermanPolishRussian

Jest najnowszy plan systemu transportowego

fot. materiały TransEko
fot. materiały TransEko

Firma TransEko opracowała nowy Plan systemu transportowego (PST), który został odebrany pod koniec 2018 roku.
Przeanalizowano między innymi 11 nowych tras: Dw. Zachodni – Kasprzaka (dwie odnogi), w ciągu Trasy Mostu
Północnego, w Modlińskiej, w ciągu Trasy Krasińskiego, w ciągu Radiowej, w ciągu al. Polski Walczącej, ul. Nowo-
Bartyckiej do EC Siekierki, do Ząbek, w ciągu Modlińskiej od Familijnej do węzła Winnica, w ciągu al. Wilanowskiej
do Wilanowa, w ciągu Nowotrockiej, obwodnicy śródmiejskiej do Wiatracznej, a także w ciągu ulic Dźwigowa –
Bolesława Chrobrego – Kleszczowa – Łopuszańska – Marynarska . Nowy plan to zebranie i analiza dotychczasowych
koncepcji rozwoju infrastruktury transportowej i sprawdzenie jej efektywności, przy uwzględnieniu zaktualizowanych
założeń rozwoju demograficznego, uzyskanie świeżego i niezależnego spojrzenia na kwestie rozwoju transportu.

Czytaj więcej: transport-publiczny.pl