EnglishFrenchGermanPolishRussian

Polityka prywatności aplikacji IGKM inTouch

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej „IGKM inTouch”. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nieposiadające takiego przymiotu, a w szczególności dane dotyczące użytkowania aplikacji IGKM inTouch. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „danymi zbieranymi automatycznie”). Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika. Mogą one służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu aplikacji IGKM inTouch. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu aplikacji IGKM in Touch, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail (zwane dalej „danymi zbieranymi w celu nawiązania kontaktu”). Podanie danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

§ 4 Zbieranie danych osobowych

W trakcie rejestracji w aplikacji IGKM inTouch i korzystania z tej aplikacji, Administrator może wymagać podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem aplikacji IGKM inTouch.

§ 5 Prawa i obowiązki Administratora

Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem aplikacji IGKM inTouch. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć aplikację IGKM inTouch ze swojego urządzenia mobilnego.