II Kongres Organizatorów i Operatorów Komunikacji Miejskiej, Poznań