EnglishFrenchGermanPolishRussian

Statut i regulaminy

Statut i regulaminy Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

W dniu 13 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie Członków Izby podjęło Uchwałę w sprawie zmian Statutu Izby, które to zmiany weszły w życie w dniu 14 listopada.

[…] Celem działalności Izby jest reprezentowanie i ochrona interesów Jej Członków, w zakresie prowadzonej przez nich działalności, w szczególności wobec organów administracji rządowej i samorządowej, a także tworzenie warunków umożliwiających rozwój tej działalności. […]

[…] Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy – przewoźnicy, operatorzy i organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, a także przedsiębiorcy z otoczenia systemowego publicznego transportu zbiorowego. […]

[…] Członkostwo w Izbie jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności i samorządności członków Izby. […]

Pełny tekst statutu (4 538 KB)
Regulamin Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (1 585 KB)
Regulamin Zarządu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (1 033 KB)
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków IGKM (1 666 KB)
Regulamin Komisji Branżowych działających przy Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (32 KB)