EnglishFrenchGermanPolishRussian

Statut i regulaminy

Statut i regulaminy Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

W dniu 13 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie Członków Izby podjęło Uchwałę w sprawie zmian Statutu Izby, które to zmiany wejdą w życie z chwilą zarejestrowania ich w Krajowym Rejestrze Sądowym.

[…] Celem działania Izby, jako organizacji samorządu gospodarczego, jest reprezentowanie wspólnych interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków w zakresie ich działalności usługowej, wytwórczej i handlowej w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych. […]

[…] Członkami Izby mogą być operatorzy i organizatorzy komunikacji miejskiej a także przedsiębiorcy z otoczenia systemowego komunikacji miejskiej. […]

[…] Członkostwo w Izbie jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności i samorządności członków Izby. […]

Pełny tekst statutu (311 KB)
Regulamin Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (104 KB)
Regulamin Zarządu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (128 KB)
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków IGKM (116 KB)
Regulamin Komisji Branżowych działających przy Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (32 KB)