EnglishFrenchGermanPolishRussian

merc2015_2
Mera_banner_450x90_v3
transexpo_2020_450×90

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie, Sympatycy i Współpracownicy IGKM! 

Przed nami niezwykły czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Świąt niezwykle radosnych, które zawsze były okazją do okazywania serdeczności, bliskości i miłości.

Tegoroczne świętowanie będzie przebiegało jednak zupełnie inaczej. Być może zabraknie niektórych charakterystycznych elementów, a święta spędzimy w nieco mniejszym gronie rodzinnym niż zazwyczaj. Charakter i wymowa tych Świąt nie ulegną jednak zmianie.

Życzymy zatem, by nadchodzące Święta Wielkanocne były pełne wiary i miłości. Miłości do drugiego człowieka i wiary w lepsze jutro. Szczególnie w tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich czasie niech wleją iskrę nadziei i dodadzą sił do przetrwania pandemii.

Mając nadzieję na rychły powrót do normalności i możliwość niedługiego spotkania z Państwem na naszych Konferencjach życzymy zdrowia i serdecznie wszystkich pozdrawiamy!

Wesołych Świąt!

Zarząd i Pracownicy IGKM

 

Legislacja

Legislacje

Polecamy

Polecamy

Statystyka

Statystyka

Najbliższe wydarzenia

Najbliższe wydarzenia

NA TOPIE

Informacje lokalne

Informacje lokalne

Elektro- mobilność

Elektro- mobilność

Ogłoszenia Izby

Ogłoszenia Izby

Relacje z wydarzeń

Relacje z wydarzeń

IZBA GOSPODARCZA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Celem działania Izby, jako organizacji samorządu gospodarczego, jest reprezentowanie wspólnych interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków w zakresie ich działalności usługowej, wytwórczej i handlowej w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych.

Czym się zajmujemy:
Stwarzamy warunki
stwarzamy warunki do równoprawnej konkurencji
Monitorujemy
monitorujemy funkcjonowanie komunikacji miejskiej
Kształtujemy
kształtujemy zasady etyki w działalności gospodarczej
Upowszechniamy
upowszechniamy zasady etyki w działalności gospodarczej
Opiniujemy
uczestniczymy w przygotowaniu oraz wyrażaniu opinii o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce
Organizujemy
organizujemy współpracę członków Izby
Rozpowszechnianiamy
rozpowszechnianiamy informacje i organizujemy szkolenia
Oceniamy
oceniamy wdrożone rozwiązania prawne oraz podejmujemy interwencje w przypadku zagrożenia interesów komunikacji miejskiej w Polsce
Wspieramy

Członkowie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

0
Operatorzy komunikacji miejskiej
0
Organizatorzy komunikacji miejskiej
0
Placówki naukowo - badawcze
0
Inne firmy z otoczenia systemowego komunikacji

Czym będziemy się zajmować:

 • reprezentowanie interesów komunikacji miejskiej wobec władz centralnych i poszczególnych resortów w zakresie ustawodawczym
 • aktywne uczestnictwo w procesach legislacyjnych w zakresie polityki transportowej
 • współpraca z różnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zrównoważonego rozwoju miast i transportu
 • będziemy brali aktywny udział w pracach nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która jest kluczowa dla naszego środowiska
 • będziemy monitorowali i brali czynny udział w procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o czasie pracy kierowców
 • będziemy monitorowali szczegółowo wszystkie inicjatywy i zmiany legislacyjne, które w jakimkolwiek stopniu dotyczą komunikacji miejskiej
 • ustawa o elektromobilności z dnia 18 stycznia 2018 r., która weszła w życie 22 lutego br.;
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ze zm.;
 • procedowana właśnie ustawa o jawności życia publicznego;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a także Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( w kontekście przepisów dotyczących torowisk tramwajowych);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej;
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Naszym zadaniem jest pomaganie Członkom Izby w inicjowaniu zmian dotyczących konkretnych przepisów oraz wspieranie ich we właściwej interpretacji prawnej

Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na maila?

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres
ul. J. P. Woronicza 27
02-640 Warszawa
Telefon
+48 22 848-21-01
Email
igkm@igkm.pl