EnglishFrenchGermanPolishRussian

Legislacja

Legislacje

Polecamy

Polecamy

Statystyka

Statystyka

Najbliższe wydarzenia

Najbliższe wydarzenia

Ogłoszenia Izby

Ogłoszenia Izby

Informacje lokalne

Informacje lokalne

Elektromobilność

Elektromobilność

Reklama

Miejsce na twoją reklamę

IZBA GOSPODARCZA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Celem działania Izby, jako organizacji samorządu gospodarczego, jest reprezentowanie wspólnych interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków w zakresie ich działalności usługowej, wytwórczej i handlowej w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych.

Czym się zajmujemy:
Stwarzamy warunki
stwarzamy warunki do równoprawnej konkurencji
Monitorujemy
monitorujemy funkcjonowanie komunikacji miejskiej
Kształtujemy
kształtujemy zasady etyki w działalności gospodarczej
Upowszechniamy
upowszechniamy zasady etyki w działalności gospodarczej
Opiniujemy
uczestniczymy w przygotowaniu oraz wyrażaniu opinii o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce
Organizujemy
organizujemy współpracę członków Izby
Rozpowszechnianiamy
rozpowszechnianiamy informacje i organizujemy szkolenia
Oceniamy
oceniamy wdrożone rozwiązania prawne oraz podejmujemy interwencje w przypadku zagrożenia interesów komunikacji miejskiej w Polsce
Wspieramy

Członkowie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

0
Operatorzy komunikacji miejskiej
0
Organizatorzy komunikacji miejskiej
0
Placówki naukowo - badawcze
0
Inne firmy z otoczenia systemowego komunikacji

Czym będziemy się zajmować:

 • reprezentowanie interesów komunikacji miejskiej wobec władz centralnych i poszczególnych resortów w zakresie ustawodawczym
 • aktywne uczestnictwo w procesach legislacyjnych w zakresie polityki transportowej
 • współpraca z różnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zrównoważonego rozwoju miast i transportu
 • będziemy brali aktywny udział w pracach nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która jest kluczowa dla naszego środowiska
 • będziemy monitorowali i brali czynny udział w procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o czasie pracy kierowców
 • będziemy monitorowali szczegółowo wszystkie inicjatywy i zmiany legislacyjne, które w jakimkolwiek stopniu dotyczą komunikacji miejskiej
 • ustawa o elektromobilności z dnia 18 stycznia 2018 r., która weszła w życie 22 lutego br.;
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ze zm.;
 • procedowana właśnie ustawa o jawności życia publicznego;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a także Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( w kontekście przepisów dotyczących torowisk tramwajowych);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej;
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Naszym zadaniem jest pomaganie Członkom Izby w inicjowaniu zmian dotyczących konkretnych przepisów oraz wspieranie ich we właściwej interpretacji prawnej

Aktualności

03 Lip: CAF nowym inwestorem Solarisa

Hiszpańska firma CAF, producent taboru szynowego ma zostać nowym inwestorem Solaris Bus & Coach S.A. Zawarta 2 lipca br. umowa…

Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na maila?

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres
ul. J. P. Woronicza 27
02-640 Warszawa
Telefon
+48 22 848-21-01
Email
igkm@igkm.pl